ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔သက္တမ္းရွိ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လူမြဲခံယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း (ပထမမူၾကမ္း)ကို အမ်ားျပည္ သူ သိရွိေစရန္ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ထားၿပီး ယင္းဥပေဒမူၾကမ္း၌ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား(SME) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမြဲခံယူ ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒရွိေသာ္လည္း ယခင္က အသက္ဝင္မႈအားနည္း ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ျပန္လည္က်င့္သံုးလာ၍ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးျမသိမ္းက ေျပာ ၾကားသည္။

မူလက လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို တစ္သီးပုဂၢလ လုပ္ငန္းမ်ား လူမြဲခံယူျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား လူမြဲခံယူျခင္း အပိုင္း ကိုသာ ထည့္သြင္း၍ေရးသားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ မိုက္ခ႐ို၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စားလုပ္ငန္းမ်ား (MSME)မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒတြင္ က႑တစ္ရပ္အေန ျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမသိမ္းက ေမလ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ လူမြဲခံယူျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ဆိုင္ရာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာ သည္။ ယခု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းမည့္ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၀င္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာသည္။

‘‘သေဘာက စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာဆိုရင္ စီးပြားေရး လုပ္ၿပီဆိုရင္ ႐ံႈးတယ္ဆိုတာ မရွိ ဘူး။ အခုက်ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာကိုး။ တရားသျဖင့္ လုပ္ရမယ့္ အခါက် ေတာ့ အဆံုးအ႐ံႈးေတြ ရွိလာႏိုင္ တယ္ေလ။ အဲဒါေလးေတြကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ သေဘာ ေပါ့။ အားေပးတဲ့သေဘာေပါ့။ ျပ႒ာန္းမွ စီးပြားေရးသမားေတြက လုပ္ရဲကိုင္ရဲမွာေပါ့။ ျပည္တြင္း တင္မကဘူး။ ႏိုင္ငံတကာကို ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ သေဘာေပါ့’’ဟု ဦးေက်ာ္ဟိုးက ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ အစိုးရလက္ထက္က စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လက္ဝါးႀကီး အုပ္မႈသာမ်ား၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိ သျဖင့္ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းသည္ စီးပြားေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဒီဥပေဒအရဆို လူမြဲခံမယ္ ဆိုရင္ တရား႐ံုးက စစ္မယ္။ ဒီလူ က မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ႐ံႈးတာလား၊ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ႐ံႈး တာလား။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေၾကာင့္၊ တျခားေၾကာင့္ ႐ံႈးတယ္ ဆိုရင္ အေႂကြးေတြ ဘာေတြ သိပ္ ဆပ္စရာမလိုဘူးေပါ့။ ေလ်ာ္ေပး လို႔ရတယ္ေပါ့။ ကလိမ္ကက်စ္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ခိုးတာ၊ ညစ္တာ၊ ဘုံးထားတာရွိရင္ေတာ့ ေလ်ာ္ စရာရွိတာ ေလ်ာ္ရမယ္ေပါ့။ အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ အားေပးတဲ့ သေဘာပါ’’ဟု ဦးေက်ာ္ဟိုးက ရွင္းျပသည္။

ယင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အသိ ပညာေပးေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေရႊလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ေျပာ သည္။

‘‘လူမြဲခံဖို႔အတြက္ကို ကုမၸ ဏီရွိမွ လူမြဲခံလို႔ရတာေလ။ MSME က ကုမၸဏီရွိသလား။ အဲဒါေၾကာင့္ ေမးစရာေတြ၊ ေမးခြန္းေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ လာတယ္။ ပါးစပ္က လူမြဲခံလို႔မွ မရတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ MSME ကို အသိပညာမ်ားမ်ားေပးရမယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

Myanmar Insolvency Act, Yangon Insolvency Act မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီ မ်ား ဥပေဒအပိုင္း (၅)တြင္ပါရွိ ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ၂၀၁၄ က စတင္ကာ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၊  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္တို႔ႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။