ေျမာက္ဦးေဒသ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းေရး သံုးႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တရား၀င္မိတ္ဆက္မည္

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ ေျမာက္ဦးေဒသရွိ ထုကၠန္သိမ္ပုထိုးေတာ္ ဓာတ္ပံု - ေမာင္ကံ

ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း တင္ သြင္းႏိုင္ေရး ျမန္မာ၊  တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီ သံုးႏုိင္ငံအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေမလတတိယပတ္အတြင္း တရား၀င္မိတ္ဆက္မည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ေျမာက္ဦး) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းထိုက္ကေျပာသည္။


ယူနက္စကို တင္သြင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အႀကိဳ ေဆြးေႏြးရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီ ႏုိင္ငံတို႔မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေမ လ ၁၂ ရက္တြင္ ေျမာက္ဦးေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေမလ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား အားလံုးစုေပါင္းကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘၁၃ ရက္ေန႔မွာက ေျမာက္ ဦးေဒသနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က႑အ လိုက္ဖြဲ႕ထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြက ေန တ႐ုတ္နဲ႔ အီတလီတို႔က ပညာရွင္နဲ႔ အႀကိဳေတြ႕ဆံုမႈေတြ ျပဳလုပ္ ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက႑အ လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဆြး ေႏြးသြားမွာပါ။ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတာ့ သံုးႏုိင္ငံစလံုးက အစိုးရအႀကီးအကဲေတြ တက္ေရာက္ၿပီး တရား၀င္ေၾကညာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာသန္းထိုက္ ကေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဒသတစ္ခုအေနျဖင့္ ယူနက္စကိုသို႔ တင္သြင္းႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာတြင္ မူၾကမ္းတင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ အၿပီးသတ္တင္သြင္းမည္ျဖစ္ သည္။