ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား အြန္လိုင္းမွ ဧည့္စာရင္းတိုင္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္မရွိေသးဟုဆို

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ဟုိတယ္မ်ား ဧည့္စာရင္းတိုင္ရာတြင္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဟိုတယ္အားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သည္ စာရြက္ျဖင့္သာ ဧည့္စာရင္း တိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ဟုိတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးမင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာ သည္။ 


‘‘ပံုမွန္အသံုးျပဳဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ဟုိတယ္ေတြက ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုသံုး ၿပီး ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားဖို႔အ တြက္ အက်င့္မရေသးတာရယ္၊အသံုးျပဳမႈကို ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိေသးတာရယ္ေၾကာင့္ စာရြက္နဲ႔ တိုင္ၾကားတာကိုပဲ ဆက္ၿပီးက်င့္သံုးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးမင္းေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ အိုင္တီ စနစ္ကို အသံုးျပဳကာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ျဖင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားမႈကို ဟုိတယ္မ်ားအားလံုးတြင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳရန္ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ဟုိတယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ လက္ေတြ႕ရွင္းလင္း ျပသသည့္ပြဲကို ေမလ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဟုိတယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

‘‘ေဆာ့ဖ္၀ဲနဲ႔ ဧည့္စာရင္းတိုင္ ဖို႔အတြက္ ဟုိတယ္မွာ တပ္ဆင္ ထားေပမယ့္ ပံုမွန္အသံုးမျပဳေသး တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အသံုးမျပဳ ရေသးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဒီစနစ္ ကို အသံုးျပဳလာေစဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးရွင္းျပတဲ့အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးမင္းေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။ 

ေဆာ့ဖ္၀ဲျဖင့္ ဧည့္စာရင္း  တိုင္ၾကားသည့္ Hotel Guest Management System ကို ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာကစ၍ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ေမ လအထိ ဟုိတယ္အားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ Software အ ေကာင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ က်န္ရွိ ျခင္း၊ Software အေကာင့္ဖြင့္ လွစ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧည့္စာ ရင္းေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား  ရွိေနေသးသည္။ 

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ ဧၿပီကုန္အထိ ရန္ ကုန္တိုင္း၌ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း ၃၉၇ လံုးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။