ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ခရီးစဉ္မ်ား ပ်ံသန္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈကို AirAsia ရပ္ဆိုင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္း ခရီးစဉ္မ်ား ပ်ံသန္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း AirAsia ေလေၾကာင္းလုိင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

AirAsia၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ တိုနီဖာနန္ဒက္စ္က ျမန္မာဖက္မွ မိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းစု တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလုိင္း ထူေထာင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီဟု ေမလ ၁၅ ရက္က ဘန္ေကာက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖာနန္ဒက္စ္က ၎၏ ဘတ္ဂ်တ္ေလေၾကာင္းလုိင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ ျပည္တြင္း မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း မတ္လအတြင္းက Reutersသို႔ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးစဉ္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ AirAsia အေနျဖင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ပ်ံသန္းမႈ ကြန္ရက္ကို ျဖန္႔က်က္ႏုိင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ ျမန္မာဖက္မွ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲရန္ အေျခအေန မသင့္ေတာ့ဟု ဖာနန္ဒက္စ္က ဝန္ခံခဲ့သည္။ “ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ လတ္တေလာမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ လုပ္ငန္း အေျခမခ်ေသးဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AirAsia အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၎တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္ကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေခ်။ မေလးရွားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ၁၉၉၆ ကတည္းက လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၅ ခုမွ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၂၅ ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးစဉ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္။

Ref: Reuters