ဂါဇာေဒသ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ႈတ္ခ်ေနစဥ္ အစၥေရးေကာင္စစ္ဝန္ကို တူရကီႏွင္ထုတ္

ဂါဇာေဒသရွိ ပါလက္စတိုင္းဆႏၵျပသူမ်ားက ဒဏ္ရာရရွိသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို သယ္လာစဥ္ (Khalil Hamra / AP)

 ဂါဇာ-အစၥေရး နယ္စပ္အနီးတြင္ ပါလက္စတိုင္း သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈကို ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ျပစ္ တင္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ယင္းေသဆံုးမႈမ်ား သည္ ပိုမ်ားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ၿပီး အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းသို႔ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဆာင္ၾကဥ္းေရး ေဆြး ေႏြးရန္ တိုက္တြန္းသည္။

အစၥေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပါလက္စတုိင္း ဆႏၵျပသူ ၆၀ ဦး ကို သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သံတမန္ေရးျပႆနာ တစ္ခုအတြင္း တူရကီက အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ရွိ အစၥေရးေကာင္စစ္ဝန္ ခ်ဳပ္ကို အစၥေရးသို႔ အခ်ိန္အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ျပန္သြားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း တူရကီႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ ဦးက ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက စိန္႔ပီတာရင္ျပင္တြင္ ပရိသတ္ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေျပာၾကားရာ၌ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ လံုးဝဦးတည္ေစမည္ မဟုတ္ဆုိသည္ကို မိမိထပ္ေျပာလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕တြင္ အေမ ရိကန္သံ႐ံုး ဖြင့္လွစ္မႈကို ဆန္႔ က်င္ဆႏၵျပမႈအတြင္း တနလၤာေန႔က အစၥေရးနယ္စပ္အနီး၌ ပါလက္စတိုင္းသား ၆၀ ဦးကို အစၥေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက သတ္ပစ္ခဲ့သည္။

ဖရန္စစ္က ေဂ်႐ုဆလင္၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ေလးစား ရန္ တုိက္တြန္းၿပီး အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းတြင္ တင္းမာမႈအသစ္မ်ားက ေနာက္ထပ္ ကမၻာ့ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ဂါဇာပဋိပကၡေနာက္ ပိုင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားအ တြက္ လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ရပ္ဟု တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္က ေျပာကာ အစိုးရက သံုးရက္ၾကာ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

 တူရကီက အစၥေရးသံအမတ္ကို ႏွင္ထုတ္ၿပီး တဲလ္အဗစ္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္မွ ၎တို႔၏ သံ အမတ္မ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ သည္။

—Ref: Reuters