သမုိင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ့လာႏိုင္မည့္ အေမ့ခံအတိတ္အမည္ရွိ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးလႊင့္တင္

သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္ တာ သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းေလ့လာႏုိင္သည့္ အေမ့ခံအတိတ္ဟု အမည္ရွိ Lost Footsteps ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို တည္ေထာင္ၿပီးစီးေၾကာင္း ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ လႊင့္တင္ထားေသာ www. lostfootstep.org ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာသမိုင္းေၾကာင္း ကို လူအမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမႈ ပိုမို တိုးျမႇင့္လာေစရန္ ရည္ရြယ္တည္  ေထာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀က္ဘ္ ဆိုက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္ မာလူငယ္မ်ား စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကို (မတူညီတဲ့ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ) တန္ဖိုးထားတတ္ရန္၊ ကမၻာ့ သမိုင္းကို ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္ ၀န္းလံုးႏွင့္ နက္႐ိႈင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို နားလည္ေစရန္ အကူ အညီျဖစ္ေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး က လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိသင္ၾကားေနေသာ သမိုင္းတြင္ မဆန္းစစ္ဘဲ လက္ခံထားေသာ အျမင္မ်ား၊ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ဖက္မွသာကန္႔သတ္ၾကည့္ျမင္ေသာ သေဘာထားမ်ားပါရွိေနတတ္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဓိကက်ေသာ အတိတ္ကာလမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုအေတြး အျမင္မ်ားကို စိန္ေခၚရန္ ၎တို႔၏ (၀က္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္သူမ်ား) ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္ နယ္ႏွင့္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသစေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းေဒသ မ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး ႏုိင္ရန္ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဖာ္ျပထား သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ဖန္တီး ရာ၌ လီဂ်ာလီကတည္ေထာင္ဖန္ တီးထားၿပီး မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာ သာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဇင္မာ ျမင့္၊ ဆုႏြယ္ႏွင့္ ေက်ာ္၀င္းသန္႔တို႔ က ျပန္ဆိုထားသည္ဟု ေဒါက္ တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ေဖာ္ျပသည္။

ဒိန္းမတ္အစိုးရ၏ ရက္ေရာ စြာ အေထာက္အပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ယခု၀က္ဘ္ဆုိက္ေပၚေပါက္လာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သန္႔ ျမင့္ဦးက ေက်းဇူးတင္စြာ အသိ အမွတ္ျပဳထားသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးသန္႔၏ ေျမး ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အိႏိၵယအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ အျမင့္ဆံုးေသာ အရပ္သားဆိုင္ရာဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဘြဲ႕ Padma Shri (ပဒုမၼာ သီရိ)ဆု ရရွိခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ဟားဗတ္၊ ကန္းဘရစ္ခ်္၊ ဂြၽန္ ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္တို႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္မွ သမိုင္းဘာသာရပ္ ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ကို ၁၉၉၆ ၌ ရရွိခဲ့ သည္။