လမ္းတံတားစံခ်ိန္မမီမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ထမ္း တစ္ရာခန္႔ကို အေရးယူ

ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသူ ၂၉ ဦးရွိဟု ဒုဝန္ႀကီးေျပာ

အစုိးရ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ခုံ႐ံုးဖြဲ႕စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ရာခန္႔ကို အျပစ္ေပးအေရး ယူထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

‘‘ဒီ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့တာ ၂၉ ဦးရွိပါတယ္’’ဟု ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ လင္းကဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ ျခင္းအျပင္ ရာထူးတစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ ခ်ခံရသူ ကိုးဦး၊ ရာထူးတိုး ရပ္ ဆိုင္းခံရသူ ၁၂ ဦးရွိၿပီး ျပင္းထန္  စြာသတိေပးထားေသာ ၀န္ထမ္း ၄၉ ဦးအထိရွိသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္အေရးယူခံရသူ စုစုေပါင္း ၉၉ ဦးအထိ ရွိခဲ့သည္။


ေမလ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစုိးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီေစေရး အ ဓိက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္  ပိုင္ပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးအလြဲသံုး စားမႈမ်ားကို တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာ သည္။

‘‘အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း  ျပည့္မီေရးသည္ နံပါတ္တစ္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အလြဲသံုးစားမႈ ေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းအလြဲသံုးစားမႈ မျဖစ္ေရး အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ဒု၀န္ ႀကီးကေျပာသည္။

‘‘ဒီေနရာမွာ တခ်ိဳ႕တိုင္ၾကားမႈေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အင္ဂ်င္နီယာရဲ႕ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရင္ သံုးစြဲတဲ့စက္ပစၥည္း အရည္အေသြးမမီလို႔လား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အလြဲသံုးစားမႈလုပ္တာလား စသျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ပါတယ္’’ဟု ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ လင္းကေျပာသည္။  

အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကိုမူ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၈ တြင္ ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ ပ်က္ယြင္းမႈ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္  တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈတို႔အ တြက္ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ စစ္ေဆးအေရးယူ မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပိုဒ္ ၄၉ တြင္  အေရးယူစစ္ေဆးမႈကို အမိန္႔ခ် ၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းထံ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာအမိန္႔ကို ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေျခာက္လအတြင္း အ ယူခံ တင္သြင္းႏုိင္သည္ဟု အဆို ပါဥပေဒ၌ပါရွိသည္။

ဆက္လက္၍ အပိုဒ္ ၅၄တြင္ ၀န္ထမ္းအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အခါ ပညာေပးျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ထိေရာက္ ေရးတို႔ကို ဦးတည္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ႏွင့္ ျပစ္မႈလိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ ေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။