ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားကို ေမြးစာရင္းမပါလွ်င္လည္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေပးရန္ ၫႊန္ၾကား

ေမြးစာရင္းမရွိေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို မိဘ၀န္ခံခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ေသာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး မ်ားကို ေမြးစာရင္းမပါလွ်င္လည္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေပးရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံ ၫႊန္ၾကားထား သည္။

သူငယ္တန္း (KG)၊ ပထမ တန္း(Grade-1)တို႔တြင္ အသက္(၅)ႏွစ္၊ (၆)ႏွစ္အရြယ္ ကေလး မ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာ၌ ေမြးစာရင္းလက္မွတ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတို႔ တင္ျပရန္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေမြးစာရင္းမရွိေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို မိဘ ၀န္ခံခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။


‘‘တခ်ိဳ႕က ေဒသရဲ႕အခက္ အခဲေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ မိဘ ကုိယ္တုိင္က ဒါကုိလုပ္ထားရမယ္ ဆုိတာ မသိေတာ့ ေက်ာင္းလာ အပ္ရင္ ေမြးစာရင္းမပါလာဘူး။ ေမြးစာရင္းမပါလာလုိ႔ ေက်ာင္း အပ္မခံလုိက္ရင္ ကေလးက ေက်ာင္းေနခြင့္ဆုံး႐ႈံးတာေတြျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေတြ မပါရင္ လည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ေျပာထားတယ္’’ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကဆုိသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ ႏွံေရး သီတင္းပတ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ကာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးသူမ်ားကုိ သူငယ္တန္း၊ သူငယ္တန္း မတက္ေရာက္ရေသး ပါက အသက္(၆)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ပထမတန္းသို႔ တုိက္႐ုိက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါမွာ အ သက္ေမြးစာရင္းမရွိလုိ႔ လက္မခံ ဘူး၊ ပုံစံ ၁၀ မရွိလု႔ိ လက္မခံဘူး၊ မလုပ္ပါနဲ႔။ အသက္ျပည့္ၿပီးတဲ့ ကေလးတိုင္း၊ ကုိယ့္ေနရာမွာရွိတ့ဲ ကေလးတုိင္းကုိ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံေပးပါ။ ေမြးစာရင္းမရွိတဲ့ ကေလးေတြကုိလည္း ေက်ာင္း အပ္လက္ခံေပးထားပါ။ က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေမြး စာရင္းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ပါမယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္မာေဆြ က ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စဥ္ေျပာၾကားသည္။

 ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ေက်ာင္း အပ္လာသည့္ ေမြးစာရင္းလက္ မွတ္မရွိေသးေသာ ကေလးမ်ား အား ေမြးစာရင္းလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအားလုံးကုိ ေက်ာင္း သုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္စုံစီ၊ မူလ တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအား ေက်ာင္း၀တ္စုံတစ္စုံ၊ ဗလာစာအုပ္တစ္စုံစီ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အခမဲ့ေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္သည္။