ေရႊတိဂုံေစတီ အလွဴေငြက်ပ္ ၆၇ ဘီလီယံႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိ၊ ယခင္ႏွစ္က ဘဏ္အတိုး က်ပ္သိန္း ၄,၇၀၀ ေက်ာ္ရ

ေရႊတိဂုံေစတီ၏ အလွဴေငြမ်ားကုိ ဘဏ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအပ္ႏွံထားမႈသည္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၇ ဘီလီယံႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေငြစုစာအုပ္မ်ားမွ ယခင္ႏွစ္အတြင္း အတုိးက်ပ္ သိန္း ၄,၇၀၀ ေက်ာ္ရ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေရႊတိဂုံ ေစတီအပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဘုရား ေစတီမ်ားရွိ ေဂါပကမ်ားေရြးခ်ယ္ထားရွိမႈ၊ အလွဴေငြ ရရွိမႈႏွင့္ ရရွိသည့္အလွဴေငြမ်ားကုိ စနစ္တက်အသုံးခ် မႈ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ လူမႈေရး၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ အလွဴေငြရရွိထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊတိဂုံေစတီသည္ အလွဴေငြအမ်ား ဆုံးစုေဆာင္းထားရွိၿပီး ယင္းေငြမ်ားကုိ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB)တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဦးႏုိင္ငံလင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။ထုိ႔အျပင္ ဗုိလ္တေထာင္ေစ တီသည္က်ပ္ ၁၄၅ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၂ သိန္းေက်ာ္၊ ကမၻာေအးေစတီသည္ က်ပ္သိန္း ၈၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၂,၁၀၀ ေက်ာ္၊ ဆူးေလေစတီ သည္က်ပ္သိန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၈,၇၀၀ ေက်ာ္၊ စင္ ကာပူေဒၚလာ ၃၈၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေစတီသည္က်ပ္ ၁၅၈ သိန္းေက်ာ္ အလွဴေငြရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား ရရွိတဲ့ အလွဴေငြမ်ားကုိ ေစတီေတာ္ေဂါ ပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ဩ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ား၏ဩ၀ါဒကုိခံယူ၍သုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ရရွိတဲ့ေငြကုိၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားထံ လစဥ္တင္ျပလ်က္ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးႏုိင္ငံလင္းက ဆုိသည္။

ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ စဥ္ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနည္းတူ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ လ်ာထားအ တည္ျပဳၿပီး ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခြဲ ေ၀မႈအတြင္းသာသုံးစြဲေနေၾကာင္း ႏွင့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေငြလုိအပ္ခ်က္အရေခါင္း စဥ္လႊဲေျပာင္းသုံးစဲြျခင္း၊ ပုိေငြျပန္ လည္အပ္ႏွံျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေန သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါဘုရားေစတီမ်ားမွ ရရွိသည့္အလွဴေငြကုိ စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္စစ္ေဆးကာ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပ ေစလုိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေရႊတိဂုံေစ တီအပါအ၀င္ ဗဟုိအဆင့္ဘုရား ေစတီမ်ား၏ ဘ႑ာေရးအေျခအ ေနကုိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္႐ုံး၏ တာ၀န္ေပးမႈအရ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္အ ဖြဲ႕က ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္တင္ျပေန ၿပီး ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံ စာတြင္ ေရးသြင္း၍လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပေပးမည္ဟု ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါဘုရားေစ တီမ်ားရွိေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားကုိ အ က်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္မႈ၊ ယုံ ၾကည္စိတ္ခ်စြာသာသနာျပဳ ေ၀ ယ်ာ၀စၥလုပ္ငန္းမ်ားထမ္းေဆာင္ ႏုိင္မႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သာသ နာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရတို႔ကညိႇႏႈိင္းစိစစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္ မတီဖြဲ႕စည္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေဂါပကစည္းမ်ဥ္းပါအတုိင္း ေဂါ ပကလူႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္၍ ေစတီ ေတာ္ဩ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားထံ ဩ၀ါဒခံယူ၍ သက္ ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာ သည္။