ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ဘ္၏ ေနအိမ္ကို မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕ စီးနင္းရွာေဖြ

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ဘ္ ရာဇက္ခ္၏ ေနအိမ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ စီးနင္း ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ကြာလာလမ္ပူရွိ နာဂ်စ္ဘ္၏ ေနအိမ္ကို မေလးရွား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နာဂ်စ္ဘ္သည္ အက်င့္ပ်က္မႈ၊ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာ နာမည္ဆိုး ထြက္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ နာဂ်စ္ဘ္၏ ဆရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ မဟာသီယာ မိုဟာမက္က ၎အေနျဖင့္ နာဂ်စ္ဘ္အေပၚ စြဲဆိုထားဖူးသည့္ အဂတိ လုိက္စားမႈဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ အစျပဳရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း အရိပ္အႁမြက္ ေျပာဆိုထားသည္။

နာဂ်စ္ဘ္သည္ အာဏာလက္ရွိ ကာလတေလွ်ာက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မေလ်ာ္မကန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဆိုေသာ နာမည္ဆိုး အပုပ္နံ႔ လိႈင္လိႈင္ ထြက္ေနခဲ့သည့္တိုင္ ၎အေနျဖင့္ မည္သည့္ အမွားမွ် က်ဴးလြန္ထားျခင္း မရွိဟု ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးနိမ့္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔၌ နာဂ်စ္ဘ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတို႔သည္ စင္းလံုးငွား ေလယာဉ္ျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေလးရွား အစိုးရသစ္၏ တားျမစ္မိန္႔ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေခ်။

မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က နာဂ်စ္ဘ္၏ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နာဂ်စ္ဘ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ မွ်ကို အလြဲသံုးစား ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ္လည္း အဆုိပါ အမႈမွ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။ 

၎၏ ေနအိမ္ကို ရဲမ်ားက ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ နာဂ်စ္ဘ္မွာ ဗလီတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေနၿပီး သတင္းၾကား၍ အလ်င္အျမန္ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္းလည္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Reuters