တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ေလ့လာေန

ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္ပြဲ၌ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္အေျခ စိုက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီက တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေလ့ လာေနေၾကာင္း ဥကၠ႒မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ 


တုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၅ ခု ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕(UNA)ႏွင့္ ပါတီ ၂၀ ခန္႔ပါဝင္သည့္ ညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရး ရွင္းတို႔အနက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ သည္။ 

‘‘ေပါင္းထားတဲ့ ေလးပါတီ ထဲမွာ တစ္ပါတီကေတာ့ နဂို NBFမွာ ပါခဲ့တာေပါ့။ က်န္တဲ့သံုးပါတီ ကေတာ့ ဘယ္လိုအစုအဖြဲ႕မွာမွ မပါဘူး။ အဲဒီအစုအဖြဲ႕ႏွစ္ခုကို တစ္ခုကို ႏွစ္ႀကိမ္စီ အစည္းအ ေဝးတက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေလ့ လာမယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္အဖြဲ႕ထဲ ဝင္မလဲ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾက မယ္’’ဟု မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ရွင္းျပသည္။ ေမလဆန္းကျပဳလုပ္ ေသာ NBF ၏ လပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔လည္း တက္ေရာက္ေလ့လာထားေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာသည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္  တစ္ပါတီသည္ ကရင္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကရင္ျပည္ နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးပါတီ (KSDPP)၊ စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမို ကရက္တစ္ပါတီတို႔ကို ဖ်က္သိမ္း ကာ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းတြင္ အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္ သည္။ ယင္းပါတီတြင္ ကရင္မ်ိဳး ႏြယ္စုျဖစ္သည့္ ဖလံု-စေဝၚဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမွ ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ လည္း ပါဝင္သည္။ မတ္လတြင္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားကာ ပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ တည္ရွိ သည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီသည္ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ေရး ဦးတည္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ ႏုိဝင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္မူ ကရင္ျပည္နယ္၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ပါဝင္ျခင္းမရွိ ၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 

More in Politics Section

Top News