ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ မသန္စြမ္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အဆင္ေျပမည့္စနစ္မ်ား ထည့္သြင္းမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ ေမလ၁၉ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ− Phyo Min Thein Page)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံ ကိန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ မသန္ စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစ မည့္  စနစ္မ်ား ထည့္သြင္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ရန္ ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ ေဆာင္အဖြဲ႕ (MILI) ကေျပာ သည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းရွိ အ ေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အဆင္ေျပ ေစမည့္စနစ္မ်ား၊ Wheel Chair (ဘီးတပ္ထိုင္ခံု) အသံုးျပဳသူမ်ား အလြယ္တကူတက္ေရာက္ႏုိင္ မည့္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၉ရက္က ရန္ကုန္  တိုင္းအစုိးရ႐ံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္၎က ထိုသို႔ေျပာ ၾကားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအပါအ၀င္ အျခားက႑ မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအ ဆင္ေျပေစမည့္စနစ္မ်ား ထည့္ သြင္းေပးေရးတင္ျပရန္ MILI အ ဖြဲ႕က သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အကုန္လံုးအတြက္ အဆင္ ေျပမယ့္စနစ္ Universal Design လို႔ေခၚတာေပါ့၊ ကမၻာသံုးပံုစံေပါ့။ အဲလိုမ်ိဳးလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္’’ ဟု MILI  (ႏုိင္ငံေရးမ႑ိဳင္) လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသိမ့္ သိမ့္ဖူးကေျပာသည္။

အိမ္သာမ်ားကို မသန္စြမ္း ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အလြယ္ တကူသြားလာႏုိင္ေစရန္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေဆး ကန္ကိုလည္း ဘီးတပ္ထိုင္ခံု အသံုးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ပံုမွန္ထက္ အနည္းငယ္ႏွိမ့္၍ တပ္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသိမ့္သိမ့္ဖူးကေျပာျပသည္။

‘‘အရပ္ရွည္တဲ့သူေတြဆိုရင္ လည္း နည္းနည္းေလးကုန္းၿပီးသံုး ရင္အဆင္ေျပမယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၅၀၀ ကို မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား အဆင္ေျပေျပအ သံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ အမိုးအကာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အလြယ္တကူ အတက္၊အဆင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီ စဥ္ျခင္း၊ ေရာက္ရွိမည့္မွတ္တိုင္ ကိုေၾကညာေပးျခင္း စသည့္စနစ္ မ်ားထည့္သြင္းမည္ဟုဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္စနစ္ မ်ားထည့္သြင္းမည္ဆိုသည့္အ ေပၚ ေဒၚသိမ့္သိမ့္ဖူးက ‘‘ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားတယ္လို႔ေတာ့ေျပာ တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုလုပ္မ လဲဆိုတဲ့ Action ကိုေစာင့္ၾကည့္ ရမွာေပါ့’’ ဟုေျပာသည္။

၂၀၁၄ က ေကာက္ယူခဲ့ ေသာျမန္မာႏုိင္ငံသန္းေခါင္စာ ရင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  လူဦးေရ၏ ၃ဒသမ၄ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ သည္ ။

More in News Section

Top News