ကသာၿမိဳ႕ မင္းသီဟ႐ုပ္ရွင္႐ံု ႐ုပ္ရွင္ျပန္လည္ျပသႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ကသာၿမိဳ႕ရိွ မင္းသီဟ ႐ုပ္ရွင္႐ံုကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ညီညီထြန္း)

ကသာၿမိဳ႕ မင္းသီဟ႐ုပ္ရွင္ ႐ံု၌ ႐ုပ္ရွင္အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ျပသႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္က စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ကသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္း၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။


‘‘႐ုပ္ရွင္႐ံုအျမန္ဆံုး ျပန္ လည္ျပသႏုိင္ေအာင္ ပိုင္ရွင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အရ ႐ုပ္ရွင္ျပန္ ျပရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါတယ္။ ေကာလင္း၊ ကသာ၊ စစ္ကိုင္း႐ုပ္ ရွင္႐ံုေတြကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္အတိုင္း ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ကသာၿမိဳ႕ မင္းသီဟ႐ုပ္ရွင္ ႐ံု (ယခင္ စိန္ေအာင္ဝင္း႐ုပ္ရွင္႐ံု) ကို ၁၉၉၈ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္သူပိုင္မွ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ က်ပ္ ၄၅၁ သိန္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ပါဝင္ကာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုလုပ္ ငန္းျပသႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံ ေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူ သည္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုကို ယေန႔အထိ ျပသႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စူပါေကာ္ဖီမစ္ ကုမၸဏီအား ငွားရမ္းထားသည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

 ႐ုပ္ရွင္ျပသေနသကဲ့သို႔ ၂၀၁၃ အထိ ႐ုပ္ရွင္႐ံုလုိင္စင္ သက္တမ္းတိုးထားေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ စက္ခၽြတ္ယြင္း မႈမ်ားရွိကာ အတြင္း၊ အျပင္ ေခါင္မိုးမလံုမႈမ်ားရွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ ႐ုပ္ရွင္ျပသမႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္ ႐ုပ္ရွင္ျပသ မႈမရွိဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ငွားရမ္း အသံုးျပဳေနသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ကသာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္းက လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

Top News