ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းႀကီးေလးခုလုပ္ကိုင္မည္

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ Eco Green City စီမံကိန္းေျမေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက အိမ္ရာစီမံကိန္းႀကီး (Mega Project)ေလးခုကို လုပ္ ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

အဆိုပါဦးစီးဌာနက ျပည္သူ မ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာ၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြရွိမည့္ လူေနမႈဘဝကို ရရွိခံ စားႏုိင္ေရးႏွင့္   တုိင္းျပည္ကုန္ ထုတ္လုုပ္မႈက႑  ျမင့္မားတိုး တက္ေစေရးရည္ရြယ္၍  အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု  ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ New Mandalay Resort City ၊ ရန္ကုန္တုိင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ Eco Green City၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕ နယ္  ေညာင္ႏွစ္ပင္ရွိ Korea Myanmar Industry Complex ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Smart District တို႔ျဖစ္သည္။ 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ New Mandalay Resort City သည္ ေျမဧကတစ္ေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး စီမံ ကိန္းကို အပိုင္းသံုးပိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္မည့္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုကို ပမာဏေရြးခ်ယ္ထား သည္ဟု ဦးစီးဌာနက ဆိုထား သည္။ 

Eco Green City သည္ ေျမ ၁,၄၅၃ ဧကတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ Alliance Stars Group of Companies တို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ Korea Myanmar Industry Complex သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ LH ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားကုမၸဏီ က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဦးစီးဌာနက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၈- ၂၃ အထိျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ 

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း  ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Smart District သည္ ေျမဧက ၁,၁၀၀ တြင္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဦးစီးဌာန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၅၀ ျဖစ္သည္။ 

More in News Section

Top News