အင္းေလးဇုန္၀င္ေၾကးလက္မွတ္မ်ားအတုလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပံုစံသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ဟုဆို

အင္းေလးေဒသသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားအခ်ဳိ႕ကို စက္ေလွျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

အင္းေလးေဒသတြင္ ဇုန္၀င္ ေၾကးေကာက္ခံရာ၌ ၀င္ေၾကး လက္မွတ္မ်ား အတုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားလက္ဆင့္ကမ္း ျခင္းကို တားဆီးႏုိင္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းကစ၍ ပံုစံသစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္းေလးဇုန္၀င္ေၾကး ေကာက္ခံေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္က ေျပာသည္။


အင္းေလးကန္သို႔ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားသည္ ဇုန္၀င္ေၾကးလက္မွတ္ကို ကာလာပရင္တာျဖင့္အတုလုပ္ျခင္း၊ေက်ာ ပိုးအိတ္ခရီးသြားမ်ား (FIT) မ်ား က ၀င္ေၾကးလက္မွတ္ကို လက္ ဆင့္ကမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖတ္ပိုင္း သံုးခုျဖင့္ ၀င္ေၾကးေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အင္းေလးေဒသ ၌ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားကို ဇုန္၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္ ခုနစ္ခုရွိၿပီး ၀င္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ပို၍ စနစ္က်ေစရန္ အဆိုပါဂိတ္မ်ားက ေကာက္ခံမည့္အျပင္ ၀င္ေၾကး လက္မွတ္ျပၿပီးမွသာ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခိုခြင့္ေပး မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထား ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ လက္မွတ္ျပ၍ အစားအေသာက္ မ်ား Discount ျဖင့္ ၀ယ္ယူစားေသာက္ႏုိင္မည့္အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘၀င္ေၾကး ေကာက္တဲ့အခါ မွာ ျဖတ္ပိုင္းကို သံုးခုလုပ္ထား မယ္။ တစ္ခုက ေကာက္ခံတဲ့ ႐ုံးမွာ သိမ္းထားမယ္၊ ႏွစ္ခုကို ဧည့္ သည္ကို ေပးလိုက္မယ္၊ သူ႕ကို ေပးလိုက္တဲ့ ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုက ဟိုတယ္မွာ တည္းတဲ့အခါမွာ ေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေပးႏုိင္မွ ဟိုတယ္မွာ တည္းခြင့္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေတာ့ က်န္တဲ့ တစ္ခုကိုေတာ့ ဧည့္ သည္ကပဲ သိမ္းထားၿပီး စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ Discount နဲ႔ စားခြင့္ရွိ မယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္ကေျပာသည္။ အင္းေလးဇုန္၀င္ေၾကးေကာက္ခံေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က အင္းေလးဇုန္၀င္ ေၾကးကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေလလံဆြဲကာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ေမလကစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အင္းေလးဇုန္၀င္ေၾကး ေကာက္ခံေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းကာ အဆိုပါေကာ္မတီက တာ၀န္ယူေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ သည္။ ယင္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ၂၀၁၈ ေမလမွ စက္တင္ဘာအထိ ငါးလၾကာ ဇုန္၀င္ေၾကးေကာက္ခံခြင့္ရရွိထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ပါကလာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ဇုန္၀င္ေၾကးမ်ားကို ရွမ္းျပည္ နယ္အစိုးရသို႔ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္းေလးအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ ပံုေငြသို႔ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေကာ္မတီ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းလစာ အတြက္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အင္းေလးေဒသရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအျဖစ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေန႔စဥ္ေပးသြင္းရန္သတ္မွတ္ထားသည္။