ျပည္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ားကေပးလာသည့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်ိန္

စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္ကို ကိုက္ျဖတ္ေနသည့္ ေရႊခ႐ုအခ်ိဳ႕ ဓာတ္ပံု − ေရတံခြန္ေတာင္သူပညာေပးအဖြဲ႕

တစ္ခ်ိန္က လယ္ထဲသို႔ စပါးႀကဲၿပီးလွ်င္ရာသီဥတုမွန္ကန္ပါက ပ်ိဳးပင္ေပါက္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္သျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လယ္သမားႀကီး ကိုေက်ာ္လြင္တစ္ ေယာက္ ရာသီဥတုမွန္ကန္လွ်င္ ပင္စိတ္ခ်လက္ခ်ေန၍ မရေတာ့ေပ။ 
 


အေၾကာင္းရင္းသည္စပါး ေစ့မ်ားသည္ ပ်ိဳးပင္ထြက္လာ သည္ႏွင့္ ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ ရန္အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ေဒသမ်ိဳးရင္းမဟုတ္ေသာ ေရႊခ႐ု ဆိုသည့္ သတၱ၀ါေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ခ႐ုမ်ားစတင္၀င္ေရာက္ လာသည့္ ႏွစ္ကမ်ိဳးႀကဲရာမွ ထြက္ လာသည့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကိုကိုက္ ျဖတ္စားေသာက္သျဖင့္ ကိုေက်ာ္ လြင္တစ္ေယာက္ သံုးႀကိမ္တိုင္ တိုင္မ်ိဳးႀကဲခဲ့ရသည္။ 

ယင္းႏွစ္က စပါးစုိက္ဧက၂၀ တြင္ ႏွစ္ဧကသာ စပါးျဖစ္ထြန္း သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ေရႊခ႐ုအ ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာမသိရွိသျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ကာ ကြယ္ရမည္ကို မသိရွိ၍ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားခဲ့သည္ဟု ကိုေက်ာ္ လြင္ကေျပာသည္။ 

ေရႊခ႐ုရန္ ကာကြယ္ဖို႔ရန္ လယ္ကန္သင္း႐ုိးကုိ ျမင့္ျမင့္ ထားရသလိုမိုးရြာလာပါက လယ္ ကြင္းထဲရွိ မိုးေရမ်ားကိုေရစုပ္ စက္ျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္စုပ္ထုတ္ပစ္ရ သည္။ ခ႐ုမ်ားကိုေကာက္ယူကာ လႊင့္ပစ္ရသည္။ 

‘‘မ်ိဳးပြားတာ အားေကာင္း ဆံုးအခ်ိန္က မိုးရာသီပဲ။ သူတို႔က  ေရရွိတဲ့ေနရာတုိင္းမွာရွိတယ္။ အ ရင္ကထက္စာရင္လယ္ကို အရမ္း ဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ ကန္သင္းေတြကို ၀င္ေပါက္မရွိေအာင္ေသခ်ာပိတ္ ရတယ္’’ ဟု ထိန္တစ္ပင္ေက်းရြာ  ေဒသခံ ေတာင္သူကိုေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ ဧရာတီတိုင္းအပါ အ၀င္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာ ေဒသအခ်ိဳ႕ ရွိေတာင္သူမ်ားသည္ စပါးစုိက္ရာ တြင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ငန္း  ေဆာင္တာမ်ားအျပင္ ေရႊခ႐ု ေၾကာင့္ အလုပ္ပိုမ်ားလုပ္ေဆာင္ ေနရသည္။ 

ေရႊခ႐ုသည္ ျပည္ပမွ ၀င္ ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါးမ်ား အထြက္ ေလ်ာ့ကာေတာင္သူမ်ား၏ အ က်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚေစ သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုတိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသတၱ၀ါကို နာဂစ္မုန္ တုိင္းအၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာစပါး စတင္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ စပါးဖ်က္ ပိုးအျဖစ္စတင္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ နာဂစ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ  ပါ လာျခင္းျဖစ္မည္ဟု ေတာင္သူမ်ား ခန္႔မွန္းသည္။ သို႔ေသာ္ေမြးျမဴရန္ အျခားေဒသမွ လူအခ်ိဳ႕က သယ္ ေဆာင္လာသည္ဟု လည္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာဆိုျပန္ သည္။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ထိ ခိုက္မႈမ်ားသည့္ ေရႊခ႐ုမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာခ်ိန္အထိ ထိေရာက္ စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း မေတြ႕ရွိေသးေပ။ 

ေရႊခ႐ုသည္ အ၀ါေရာင္အ ဆင္းရွိၿပီး ဥဥပါက ဥအေရာင္ သည္ပန္းေရာင္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ လွ်င္သံုးႀကိမ္ခန္႔မ်ိဳးပြားၿပီး တစ္ ႀကိမ္မ်ိဳးပြားပါက ဥအေရအတြက္္ ေထာင္ဂဏန္းမွ ေသာင္းဂဏန္း ရွိသည္။ မ်ိဳးပြားမႈအားေကာင္း သည့္အျပင္ ပိုးသတ္ေဆးဒဏ္ ခံႏုိင္သျဖင့္ မ်ိဳးပြားပ်ံ႕ႏွံ႕ေန ဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းႏွင့္ အင္းေလးကန္၌ ပင္ေရႊ ခ႐ုကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ေနရ သည္။ 

၂၀၁၇ ကျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ လံုးတြင္  ေရႊခ႐ုဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ လယ္ဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ ႀကီးဌာနစာရင္းမ်ား တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

လယ္ယာေျမပ်က္စီးမႈ အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ပမာဏျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၂၀၁၇   ကအခ်ိန္အခါ မဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လယ္ ဧကမ်ားပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ေရႊခ႐ုသည္ လယ္ေျမကိုအမ်ား ဆံုးဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘အခုေရႊခ႐ုက်ေနတာကမ ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သူက တစ္ခါေပါက္ ရင္ အမ်ားႀကီး ေပါက္တာ။ ေကာက္ၿပီးလႊင့္ပစ္လို႔လည္းမႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာႏွိမ္ႏွင္း ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းမရွိေသးဘူး’’ ဟု လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ကေျပာသည္။ 

စိုက္ဧက၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ရာခိိုင္ႏႈန္းအထိ ေရႊခ႐ုမ်ားက ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ၿပီး ယင္းတို႔ က စပါးပင္ေပါက္မ်ားကိုကိုက္ ျဖတ္စားေသာက္သကဲ့သို႔ အရြက္ စိမ္းမွန္သမွ် ကိုက္ျဖတ္စား ေသာက္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသမ်ိဳး ရင္းမဟုတ္ဘဲ  က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္လာသည့္ (Invasive AlienSpecies- IAS) အပင္၊ သတၱ၀ါအေရအတြက္  စုစုေပါင္း ၉၇မ်ိဳးရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ဇီ၀မ်ိဳးစံု၊မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း (BANCA) ၏ Program Officer   (Education & Livelihood) ဦး ေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆိုးကိ်ဳးေပး ေသာ IAS  ျဖစ္သည့္ ေရႊခ႐ု၊ လိပ္ ပါးနီ၊ အာဖရိကန္ငါးခူ၊ ယူက လစ္ပင္၊ မေလးရွားပိေတာက္ (ေအာေရးရွားပင္)၊ ပိစပ္ပင္၊ စိန္ နားပန္းပင္၊ ေဘာစကိုင္းပင္စ သည္တို႔ကို ျပည္သူမ်ား သတိျပဳ မိေသာ္လည္း မ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုကို မႈသတိမျပဳမိေသးေပ။ 

ယင္း IAS အမ်ားသည္ ကုန္း လမ္း၊ ေရလမ္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔  ၀င္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ယင္းသုိ႔၀င္ေရာက္မႈကို အ မ်ားဆံုးျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံ အဆင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆုိင္ရာ မ ဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၅-၂၀) တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ 

ေရႊခ႐ုကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ မ်ိဳးရင္းမဟုတ္ဘဲျပည္ပမွ ၀င္ ေရာက္လာသည့္အလွေမြးငါးတစ္ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ စုပ္ခြက္ငါးသည္ ငါးလုပ္ရွင္မ်ားကို ဒုကၡေပး ေနသည္။ စုပ္ခြက္ငါးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အလွေမြးငါးေရာင္း၀ယ္ သူမ်ားက ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ငါးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း အလွ ေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ကမူ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွဖမ္းယူ၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေျဖၾကားထားသည္။ 

စုပ္ခြက္ငါးမ်ားကို အလွေမြး ငါးအျဖစ္ ေမြးျမဴလာသည္မွာ  ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ၂၀၁၄ ကစတင္၍ ဆုိးက်ိဳးေပးေန သည္။

စုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္ ေရမရွိ သည့္ ရႊံ႕ႏြံထဲတြင္ပင္ လခ်ီ၍အ သက္ရွင္သန္ႏုိင္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာ သည္သံုးေျမႇာင့္ပံုသဏၭာန္ ရွိကာ ခႏၶာကိုယ္ေဘးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာ ဘက္တြင္ ဆူးခြၽန္ေရယက္ေတာင္ မ်ားရွိသည္။ 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ထဲေရာက္ရွိလာ  သည့္ စုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္ စီးပြား ျဖစ္ေမြးျမဴထားသည့္ငါးမ်ား၏ အစာကို လုယက္စားျခင္း၊ ေမြး ျမဴေရးငါးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဆူး ေတာင္မ်ားႏွင့္ ျခစ္မိ၍ ေသဆံုး ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ငါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ 

ေဒသမ်ိဳးရင္း မဟုတ္သည့္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ငါး မ်ိဳးမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ အလွေမြးထားၿပီး ႀကီးထြားလာေသာ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အ ခက္အခဲျဖစ္လာပါက ျမစ္ေခ်ာင္း၊  အင္းအုိင္မ်ားအတြင္း မစြန္႔ပစ္ ဘဲျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာ နမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ကာအႀကံ ဉာဏ္ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။ 

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက မ်ိဳးရင္းမ ဟုတ္ဘဲ၀င္ေရာက္လာတဲ့ငါးေတြ ကဒီကေရေျမအေနအထားနဲ႔ အ ဆင္ေျပၿပီးအက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ငါး ေတြလည္းရွိပါတယ္။ တီလားဗီး ယားတို႔၊ ငါးခံုးမတို႔ပါ။ သူတို႔ဆို ေစ်းကြက္လည္းရွိတယ္။ အဆင္ ေျပတယ္။ စုပ္ခြက္ငါးကေတာ့ လူလည္းမစားေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြ အဆင္မေျပျဖစ္ၾကရတယ္’’ ဟု ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိအထိ စုပ္ခြက္ငါး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံ ဉာဏ္ေတာင္းခံမႈမ်ဳိး မရွိေသး ေသာ္လည္း အႀကံဉာဏ္ေတာင္း ခံလာပါက ယင္းစုပ္ခြက္ငါးမ်ားကို  ဖ်က္ဆီးရမည့္နည္းလမ္း အႀကံ ဉာဏ္ေပးမည္ဟု ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

တြံေတးၿမိဳ႕ရွိ ငါးေမြးျမဴေရး ကန္ဧက ရွစ္ေထာင္ခန္႔တြင္လည္း စုပ္ခြက္ငါးမ်ား၀င္ေရာက္မ်ိဳးပြား ေနသျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာသည္။ 

စုပ္ခြက္ငါးျပႆနာႀကံဳပါက ကန္မ်ားရွိေရကို ကုန္စင္ေအာင္ ထုတ္၍ ကန္ေအာက္ေျခရႊြံ႕ႏြံထဲရွိ စုပ္ခြက္ငါးမ်ားကို ငါးေျခာက္လုပ္ ၍ အမႈန္႔ႀကိတ္ကာ ငါးစာ၊ ၀က္ စာႏွင့္ ၾကက္စာအျဖစ္ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု ငါးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား အႀကံဉာဏ္ေပးထား ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး ထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။ 

‘‘ကန္ထဲက ေရေတြ စုပ္ ထုတ္လိုက္ရင္ေတာင္ စုပ္ခြက္ငါး ကကန္ေအာက္ေျခက ရႊံ႕ႏြံေတြ ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္အ သက္ရွင္ေနႏုိင္တယ္။ အသက္ လည္းျပင္းတယ္။ သူတို႔ကိုစားတဲ့ သူတခ်ိဳ႕လည္း အသားယားတာ ေတြဘာေတြျဖစ္ေတာ့ မစားရဲၾက ဘူး။ ေရာင္းဖို႔ေစ်းကြက္လည္းမရွိ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ပါ တယ္’’ ဟု တြြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဧက ၄၀ရွိ ငါးကန္တစ္ကန္ငါးေဖာ္ခ်ိန္ တြင္စုပ္ခြက္ငါးပိႆာခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ (ေကာင္ေရ ၄,၀၀၀ခန္႔) ထြက္ရွိေနျခင္း၊ ငါးကန္အလုပ္ သမားမ်ား၏ ေျခ၊ လက္တုိ႔တြင္စုပ္ခြက္ငါးမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိ ျခင္း၊ ငါးၾကင္း၊ ငါးေခါင္းပြတို႔ကို  ေကြၽးေမြးသည့္အစာေတာင့္မ်ား ကို စုပ္ခြက္ငါးမ်ားက လုယက္ စားေသာက္သျဖင့္ ေမြးျမဴထား သည့္ ငါးမ်ားအစာ၀လင္စြာမစား ရျခင္း၊ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား၏ ဆူး ေတာင္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ကာ ဒဏ္ ရာရေသဆံုးမႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ငါး ေမြးကန္၏ ကန္ေပါင္နံရံမ်ားကို တူးဆြျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေပါင္ပ်က္ စီးၿပီး ငါးထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ကာ ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနသည္ ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦး ေသာ္ၿဖိဳးေရႊကေျပာသည္။ 

ယင္းကဲ့သုိ႔ မ်ိဳးရင္းမဟုတ္ သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ အတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကဆုိ သည္။ 

‘‘ႏုိင္ငံထဲကို တျခားႏုိင္ငံက ပိုးမႊားေတြ မ၀င္ဖို႔အတြက္က ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္း၊ေလလမ္း၀င္ ေပါက္ေတြမွာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ေတြဖြင့္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔၀န္ႀကီးဌာနဆိုရင္လည္း စစ္ ေဆးေရးဂိတ္ေတြရွိတယ္။ အပင္ ေတြ၊ အသားေတြ၊ အေကာင္ေတြ မသြင္းခင္မွာပိုးမႊားပါ၊မပါ စစ္ ေဆးမႈေတြလုပ္တာရွိတယ္။ မပါ မွေထာက္ခံခ်က္ နဲ႔၀င္ခြင့္မျပဳတာ ပါ။ ဒါကလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္း တစ္ခုပါ’’ ဟု ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္း က ဆုိသည္။ 

အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ အရာ မ်ားအားေတြ႕ရွိပါက ေလ့လာစမ္း သပ္္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ 

‘‘အားလံုးက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရေျမ သဘာ၀ကို ဒုကၡေပးေန တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ မ်ိဳးရင္းမဟုတ္တဲ့ အပင္နဲ႔ သတၱ၀ါ မ်ိဳးစိတ္ေတြက ဒီမွာအေၾကာင္းအ မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္တာမ်ား ေနပါၿပီ။ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလာ ကမွာဆိုရင္ ေႁမြေတြ၊ ပုတ္သင္ ညိဳမ်ိဳးစိတ္ေတြ တင္သြင္းလာ တယ္။ ၾကပ္မတ္ၿပီး ေဆာက္ရြက္ တာမရွိဘူး။ တင္သြင္းခြင့္ျပဳ ထားတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးဘယ္ ေထာက္ထိ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္ ဘယ္သူမွစနစ္တက်ေလ့လာသံုး သပ္တာမရွိဘူး။ အဲဒါေတြကို စနစ္တက် လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွ သာ ေနာက္ပိုင္းေရေျမသယံဇာတ ပ်က္စီးတာေရွာင္ရွားႏုိင္မယ္’’ ဟု  ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ဆိုသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေလ့ လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ေသခ်ာျပဳလုပ္ ၍ ျပည္သူလူထု နားလည္သေဘာ ေပါက္လာေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပး သင့္ၿပီး ေဒသရင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္မလာေစရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ တြင္းမ်ိဳးရင္းမဟုတ္သည့္ မ်ိဳးမ်ား ကို တင္သြင္းလာသည့္ အခါဆိုး က်ိဳးရွိ၊မရွိဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ 

ထို႔အျပင္ ၀င္ေရာက္လာ သည့္ မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားကို အသံုး ခ်၍ ရေနပါက အက်ိဳးရွိသည္ဟု လူအမ်ားက ထင္ျမင္ေနေသာ္ လည္း ေဒသခံမ်ိဳးရင္းမ်ားမ ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ိဳးရင္း မ်ားကို အသံုးခ်၍ ရေအာင္စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာ ၾကားသည္။

အစိုးရက ေရးဆြဲထားသည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၅-၂၀) တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္ ၃၅မ်ိဳးသည္ ဆိုးက်ိဳးရွိ ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတို႔အနက္၁၈မ်ိဳးသည္ သစ္ ပင္၊ ခ်ံဳပင္၊ ႏြယ္ပင္ အမ်ိဳးအစား မ်ားျဖစ္ၿပီးက်န္ ၁၇မ်ိဳးသည္ အင္း ဆက္၊  ခ႐ုႏွင့္ကပ္ပါးအႏြယ္၀င္ မ်ားျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ IAS မ်ား၏  အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပည့္ စံုမႈမရွိေသးသည့္အျပင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို ျပည့္စံုစြာေလ့ လာထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေန  သည္ IAS အခ်ိဳ႕သည္ သုေတသန လုပ္ငန္္းမ်ား၊ သစ္ေတာျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးအခ်ိဳ႕ သည္ မေတာ္တဆေရာက္ရွိလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေဒသမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေန ရာေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ ထိခိုက္ေစ ျခင္း၊ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးထိ ခိုက္ေစျခင္း၊ တံတားသစ္မ်ားေဆြး ျမည့္ေစျခင္း၊ သစ္ေတာစုိက္ခင္း မ်ားတြင္  ေနရာယူျခင္း၊ ႀကီးထြား  မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္မာျခင္း၊ ေဂ ဟစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

‘‘တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ိဳးရင္းအပင္ ေတြ၊ သတၱ၀ါေတြ ရွိေနတုန္းက လည္း ကိုယ္ေတြကို ထူးထူးျခား ျခားအက်ိဳးျပဳကာ တစ္စံုတစ္ရာ သတိမထားမိဘူး။ အသစ္၀င္လာ တဲ့ အပင္သတၱ၀ါေတြလည္း ဆိုး က်ိဳးေပးေနတယ္ဆိုတာ သတင္း တခ်ိဳ႕ထဲဖတ္မိတယ္။ ယူကလစ္ ပင္ကေျမေအာက္ေရ အရမ္းစုပ္  တယ္တို႔၊လိပ္ပါးနီက မ်ိဳးရင္းလိပ္ ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစတယ္  တို႔ေတာ့ၾကားမိတယ္။ ေသေသ ခ်ာခ်ာေတာ့သိပ္မသိဘူး’’ ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စပါးစုိက္ ေတာင္သူဦးမ်ိဳးကဆိုသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေဒသမ်ိဳးရင္း မဟုတ္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ေဒသရင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားစုသည္ သိရွိနားလည္မႈ မရွိေသးေပ။ 

‘‘အဓိက ကေတာ့ ႏုိင္ငံတြင္း မွာ  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ဖို႔၊ဇီ၀မ်ိဳးစံုတည္တ့ံဖို႔အေရးႀကီးပါ တယ္။ ျပည္သူလူထုေတြလည္းအ သိပညာေတြရရွိၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ မွာ ပါ၀င္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကမၻာ ေပၚမွာ မရွိေတာ့တဲ့မ်ိဳးစိတ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာရွိေသး တယ္။ ဒါေတြကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ျပည္ ပက မ်ိဳးစိတ္ေတြရဲ႕ အေႏွာင့္္အ ယွက္ေတြကို ျပည္တြင္းက မ်ိဳး စိတ္ေတြမခံရဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္’’ ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာ သည္။ 


စုပ္ခြက္ငါးမ်ား
ဓာတ္ပံု − BANCA