‘‘ကေလးဟာ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြရွိလာဖို႔၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးဇာတိကိုခ်စ္တတ္ဖို႔ ဒီဘာသာရပ္ေတြကတစ္ဆင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္’’

ေဒၚေမသူေအာင္ (မူလတန္းအဂၤလိပ္စာ သင္႐ိုးေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၀င္) (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း (Grade -2) ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ကာယပညာ၊ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ၊ အႏုပညာ (ဂီတႏွင့္ ပန္းခ်ီ)၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္ကိုးခု သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သင္ၾကားရမည့္ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာႏွင့္ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ) ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေစရန္ 7Day News က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္အေၾကာင္း ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း

ေဒၚေမသူေအာင္

(ပညာေရးသုေတသန စီမံကိန္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန မူလ တန္း အဂၤလိပ္စာ သင္႐ိုးေရးဆြဲ ေရးအဖြဲ႕ဝင္)

ဒုတိယတန္း (Grade-2) အဂၤလိပ္ စာ သင္႐ိုးသစ္ဟာ သင္႐ိုးေဟာင္း နဲ႔ ဘယ္လိုကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိမ လဲ။

Grade-2 သင္႐ိုးသစ္မွာ ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး ေရးဆြဲထားတယ္။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို အေလး ေပးတဲ့ သင္ၾကားနည္းေပါ့။ အ ခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ ေယာက္ Listening, Speaking, Writing ေတြကို အေလးေပးၿပီး သင္ၾကားတာမ်ိဳးေပါ့။ ကေလး ေတြဟာ ႏွစ္ေယာက္တြဲ၊ အုပ္စု လိုက္ေလးေတြတြဲၿပီး လုပ္ငန္း ေလးေတြကို ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး ေလးေတြ ထည့္ထားတယ္။ ၿပီးခဲ့ တဲ့ Grade-1 မွာ Listening, Speaking ကိုပဲ ဦးစားေပးတယ္။ Grade-2 မွာေတာ့ ေဝါဟာရ ေတြ၊ စကားလံုးေတြ၊ စကားစုေတြ ကို ဖတ္တတ္ေအာင္၊ ေရးတတ္ ေအာင္ သင္ခန္းစာေလးေတြ ထပ္ ျမႇင့္ၿပီး ထည့္ထားတယ္။ မတူညီ တဲ့ သင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္ ၿပီး ေရးထားပါတယ္။


ဒုတိယတန္း အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးသစ္တြင္ သင္ၾကားမည့္ပံုစံ

Grade-2 သင္႐ိုးသစ္သင္ၿပီးသြား ရင္ ကေလးေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္မႈ ဘယ္လိုျဖစ္သြား မလဲ။

Grade-1, Grade-2 မွာက အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Beginner အဆင့္ရသြားဖို႔ ေမွ်ာ္ မွန္းထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အဂၤလိပ္စာ စစ္ေဆး မႈစံႏႈန္းေတြနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုခ်ိန္ညႇိ တာလဲ။

CEFR Level နဲ႔ကိုက္ေအာင္ သင္႐ိုးဆြဲထားပါတယ္။ (CEFR သည္ ဘာသာစကား အရည္အ ေသြးကို စစ္ေဆးသည့္ ႏိုင္ငံတ ကာစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚရွိ တကၠသိုလ္အမ်ားစုႏွင့္ အစိုးရ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသိအ မွတ္ျပဳထားသည္။)

ေက်ာင္းေတြကေန ကေလးေတြ ကို အဂၤလိပ္စာ 4 Skills တတ္ ေျမာက္ေအာင္ သင္မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိေတာ့ သင္႐ိုးသစ္ကိုေကာ ဘယ္လိုျပင္ ဆင္ထားလဲ။

Grade-1, Grade-2 က Beginner အဆင့္ကို သြားမွာပါ။ Grade-1 မွာ ကေလးေတြေပ်ာ္ ေအာင္၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ကို ကေလးေတြ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သင္ႏိုင္ေအာင္ Listening, Speaking ေလးေတြနဲ႔ စေပးထားတယ္။ Grade-2 မွာ ဆို စကားလံုးေလးေတြ သင္ေပး ၿပီးေတာ့ Beginner အဆင့္ကို ျမႇင့္ေပးထားသည္။ Advanced Level ကို တတိယတန္း (Grade -3) မွာ စမယ္။ စတုတၳတန္း၊ ပၪၥမတန္းမွာ Basic User အဆင့္ သင္ခန္းစာေတြပါလာမယ္။ မူလ တန္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြ ဟာ အေျခခံအဆင့္ အဂၤလိပ္စာ ကို ေရးႏိုင္မယ္၊ နားေထာင္ႏိုင္ မယ္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မယ္၊ ဖတ္ ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။


ဦးေရႊျမသာ (ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ပန္းခ်ီဘာသာရပ္အေၾကာင္း ရွင္းျပစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ဘယ္လိုသင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း ေတြ အသံုးျပဳသင္ၾကားမလဲ။

Audio ေလးေတြကို သင္ ေထာက္ကူအျဖစ္ သံုးၿပီး သင္ေပး ပါမယ္။  အသံထြက္အခက္အခဲ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ သင္ခန္းစာတိုင္း အတြက္ Audio သြင္းေပးထားပါ တယ္။ စကားလံုးေလးေတြကို Flash Card ေလးေတြနဲ႔ ျပဖို႔ Flash Card ေလးေတြ ထုတ္ေပး ဖို႔လည္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဘက္ကို ေျပာထားပါတယ္။ (Flash Card သည္ အကၡရာမ်ား၊ စကားလံုးမ်ားကို ကတ္ျပား၏ တစ္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ ယင္းတို႔ႏွွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အရွည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ကေလးမ်ား၏ မွတ္ဉာဏ္ကို တိုး ေစသည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ျဖစ္သည္။)

ကေလးေတြ တတ္ေျမာက္မႈကို ေကာ စာေမးပြဲနဲ႔ စစ္ေဆးမွာလား။

Grade-2 မွာ စာေမးပြဲမရွိ ေသးပါဘူး။ သင္ေနရင္းနဲ႔ စစ္တာ မ်ိဳးေပါ့။ သင္ၿပီးေတာ့လည္း လုပ္ ငန္းေလးေတြ၊ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ ခန္းေလးေတြထည့္ၿပီး လုပ္ခုိင္း မယ္။ ကေလးေတြကို လုပ္ငန္း တစ္ခု လုပ္ခိုင္းရင္းနဲ႔ သူတို႔ဘယ္ ေလာက္တတ္လဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ ေပးလို႔ရပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ေကာ ဒီသင္႐ိုးသစ္ကို သင္ဖို႔ ဘာေတြအ ခက္အခဲရွိႏိုင္လဲ။

ဆရာ၊ ဆရာမေတြကေတာ့ ပိုၿပီးအားထုတ္ရမွာေပါ့။ ကေလး ေတြကို သင္ဖို႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္ရင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္ စာ Skills ေတြလည္း တိုးတက္လာ မွာပါ။ အဓိက ကေလးေတြက စာ သင္ရတာေပ်ာ္မွ စာကိုစိတ္ဝင္ စားမွာ။ အရမ္းစိတ္ဖိစီးၿပီး သင္ ေနရရင္ ဒါကိုစိတ္ဝင္စားမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆရာမ ေတြကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြ နဲ႔ သင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။


ေဒၚသူဇာခိုင္ (မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ သခၤ်ာေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၀င္)

ဦးေရႊျမသာ  

ကထိက၊ ပန္းခ်ီပညာဌာန၊

လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္

(မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္

ပန္းခ်ီဘာသာရပ္ေရးဆြဲေရး

အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္)

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ ပန္းခ်ီ ဘာသာရပ္မွာ ဘယ္လိုအ ေၾကာင္းအရာေတြ သင္ရမလဲ။

ပန္းခ်ီအႏုပညာ၊ လက္မႈ အႏုပညာ၊ ရသခံစားတန္ဖိုးထားမႈ ဆိုၿပီး အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲၿပီး သင္ေပး ပါတယ္။ ပန္းခ်ီမွာကေတာ့ အေျခ ခံပံုသဏၭာန္ေလးေတြ ေရးဆြဲတာ ေတြကို သင္ေပးမယ္။ ဒါေတြကို ထပ္ေပါင္းထည့္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ တီ ထြင္ဖန္တီးမႈပါတဲ့ ပံုေတြထပ္ ထြက္လာေအာင္ ဆရာက ပံ့ပိုး ေပးမယ့္ပံုစံမ်ိဳးေပါ့။ ဥပမာ လမင္း ႀကီးက ဘယ္လိုပံုသဏၭာန္ရွိလဲ ဆိုတာ ကေလးေတြကိုေမးၿပီး သူတို႔ျမင္တာကို ဆြဲခိုင္းတဲ့သင္ၾကား နည္းမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေဆး ေရာင္ျခယ္တာေတြပါမယ္။ အ ေရာင္ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပတာ ေတြပါမယ္။ လက္မႈအႏုပညာမွာ တာ့ ကိုယ္တိုင္လုပ္ရတဲ့ တီထြင္ ဖန္တီးမႈအပိုင္းေတြပါမယ္။ သစ္ ရြက္တို႔၊ ေျမႀကီးတို႔၊ ရႊံ႕တို႔၊ ခဲလံုး တို႔လို သဘာဝကရတဲ့ ပစၥည္းေတြ ကို အႏုပညာပစၥည္းေတြအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္မ်ိဳးေပးႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒုတိယ တန္းမွာသင္ရမယ့္ သင္ခန္းစာ တစ္ခုမွာဆိုရင္ ေႂကြက်ေနတဲ့သစ္ရြက္ေတြကိုသံုးၿပီးေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ မွာ ရွင္ဘုရင္လို ဝတ္ဆင္ၾကည့္ မယ္။ ဒီကေန ရွင္ဘုရင္ေတြဆိုရင္ ဘယ္လိုစိတ္ခံစားမႈမ်ိဳး ရွိႏိုင္ ေလာက္လဲဆိုတာ ကေလးကိုယ္ တိုင္ မွန္းဆခံစားၾကည့္တာမ်ိဳး ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးတာ မ်ိဳးေပါ့။ ဒီသင္ခန္းစာေတြမွာဆို ရင္ အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တဲ့ သစ္ရြက္ေျခာက္ေတြကို အႏုပညာ ပစၥည္းေတြအျဖစ္ ျပန္ လုပ္တာမ်ိဳးက လက္မႈပညာေပါ့။ အဲဒီကေန ခံစားမႈကိုေျပာင္းလဲေစ ႏိုင္တဲ့ Installation ေတြ ဖန္တီးႏိုင္ တယ္။ Performance Art ေတြလုို မ်ိဳး ဖန္တီးမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေန တယ္ဆိုတာကေတာ့ ရသခံစားမႈ ပိုင္းကို သင္ေပးတာေပါ့။ရသခံစား မႈအပိုင္းမွာဆို အဲဒီလို ကိုယ္တိုင္ လုပ္ ၾကည့္ရင္းခံစားမႈကို ထုတ္ ေဖာ္ရတာမ်ိဳးအျပင္ သူမ်ားဖန္တီး ထားတဲ့ လက္ရာေတြကိုၾကည့္ၿပီး ခံစား တတ္ဖို႔၊ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ အ ေလ့အက်င့္ေတြ ပ်ိဳးေထာင္ေပး မယ့္သင္ခန္းစာေတြပါမယ္။


ေဒၚသင္းႏုဇာ (မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ သခၤ်ာေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၀င္) (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

သင္ရတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြက ေကာ ဘယ္လုိအခက္အခဲႀကံဳႏိုင္ လဲ။

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈက အား နည္းေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ပန္းခ်ီဆိုရင္ ပံုဆြဲဖို႔ စာရြက္၊ ေဆး၊ ခဲတံလိုမယ္။ ဂီတမွာလည္းလိုအပ္ တဲ့တူရိယာကိုသံုးမွ အသံထြက္ တာကို သင္လို႔ရမွာဆိုေတာ့သင္႐ိုးေအာင္ျမင္ဖို႔က ဒါေတြကိုပံ့ပိုးေပး ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ သင္႐ိုးသစ္ မွာ ဘာသာရပ္အားလံုးအတြက္ ေက်ာင္းသားကိုင္၊ ဆရာလမ္းၫႊန္ ႏွစ္ခုစလံုး ထုတ္ထားေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရဘက္က အခက္အ ခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ကိုင္ Text Book ေတြကိုအႏုပညာ ဘာသာရပ္ေတြအတြက္ ထုတ္မ ေပးႏိုင္ဘူး။

ပန္းခ်ီဘာသာရပ္က ကေလးေတြ အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီး ပါလဲ။

အႏုပညာသင္ၾကားတာဟာ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို ႏူးညံ့ ေစတယ္။ ဘသာဝကို သဘာဝလို ႐ႈျမင္တတ္လာတယ္။ အမွားနဲ႔ အမွန္ကို ခြဲျခားတတ္လာမယ္။ ကေလးဟာ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြး ေခၚႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြရွိလာဖို႔၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးဇာတိကုိ ခ်စ္တတ္ဖို႔ ဒီ ဘာသာရပ္ေတြက ပ်ိဳးေထာင္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဒီလို အႏုပညာဘာသာရပ္ေတြကို မ သင္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ အဲဒီရလဒ္ကို အခုခံစားေနရတာေပါ့။ တစ္ခုခု ဆို အမွားအမွန္ မခြဲျခားတတ္ေတာ့ ဘူး။ စိတ္ေနသေဘာထားေတြ ၾကမ္းတမ္းလာတယ္။ ရသခံစားမႈ ေတြကို ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈထားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကို အခုခံစားေနရတာေပါ့။

မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္သခ်ၤာ

ေရးဆြဲ ေရးအဖြဲ႕ဝင္

ေဒၚသူဇာခိုင္ (ကထိက၊

ျပည္ပညာေရးေကာလိပ္)

ေဒၚသင္းႏုဇာ (သင္႐ိုးကြၽမ္းက်င္ (၃)၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့ က်င့္ေရးဦးစီးဌာန)

ဒုတိယတန္းသခ်ၤာသင္႐ိုးသစ္မွာ သင္႐ိုးေဟာင္းနဲ႔ မတူတဲ့ဘယ္လို သင္ခန္းစာေတြ ပါလာမလဲ။

ေဒၚသင္းႏုက-သင္နည္းပံုစံအဓိ က ေျပာင္းသြားတာမ်ိဳးပါ။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ၿပီး အေျဖရွာ ေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရတာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီအေျဖကို ဘယ္လိုရလဲဆိုတာ ကေလးကိုယ္တိုင္ အေျဖရွာရတာ မ်ိဳးပါ။ သင္ခန္းစာတိုင္းကိုကေလး က ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ရမယ္၊ ဆရာမ ေတြကလည္း သင္ခန္းစာတိုင္းကို စနစ္တက် အေသးစိတ္ ေသခ်ာ သင္ရတာမ်ိဳးေပါ့။ ဥပမာ - အ ေျမႇာက္ဆိုရင္ အရင္ကဆို အလီ သင္လိုက္ၿပီး အလီကိုက်က္ခိုင္း လိုက္တာေပါ့။ အခုေတာ့ ၂ ႏွစ္ခါ ေျမႇာက္ရင္ ဘာလို႔ ၄ ျဖစ္ရတယ္ ဆိုတာ အဆင့္ဆင့္ အေပါင္းဘက္ ကေန အလီကို ကူးေျပာင္းသြား တာကို အေသးစိတ္သင္ျပတာမ်ိဳး ေပါ့။


ဒုတိယတန္းသခၤ်ာသင္႐ိုးသစ္တြင္ သင္ၾကားမည့္ သင္ခန္းစာပံုစံ

သခ်ၤာဘာသာရပ္က အရင္လို အလြတ္က်က္တာမ်ိဳးကို ဦးတည္ ေနဦးမလား၊ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈ ေတြ ေတြ႕ရမလဲ။

ေဒၚသူဇာခိုင္-အေျဖရဖို႔ထက္ အ ေျဖဘာလို႔ရသြားလဲဆိုတာမ်ိဳးကို စဥ္းစားခိုင္းတဲ့အတြက္ ကေလး ေတြကို စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ပိုရ ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ဆရာမကေျပာျပတာထက္ ကေလးကိုယ္တိုင္ကို လုပ္ခိုင္း ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္အေျဖရွာရ တာမ်ိဳး၊ တစ္ဆင့္ခ်င္းသင္ေပးတာ မ်ိဳးေပါ့။ ကေလးေတြကို အစုအဖြဲ႕ နဲ႔ အလုပ္လုပ္တတ္ေအာင္ပါ သင္ ခန္းစာေလးေတြ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ၾကည့္ေစရင္း ေလ့က်င့္ေပးသြား မယ္။ ကေလးေတြကို Presenta- ion Skill ရသြားေအာင္ပါ သင္ခန္း စာထဲမွာ တစ္ခါတည္းထည့္ထား တယ္။ သင္ခန္းစာတစ္ခုလုပ္ ၾကည့္ရင္ ကိုယ္ရွာေတြ႕ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို တ ျခားသူေတြကို ျပန္ရွင္းျပခိုင္း တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သူ႔ကိုအမ်ားေရွ႕ မွာ စကားေျပာရဲေအာင္ သင္ေပး သြားမယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက လည္း သူေျပာျပတာ နားေထာင္ ရင္း ကိုယ္ရထားတဲ့ အေျဖနဲ႔တူရဲ႕ လား၊ သူလုပ္တာဟုတ္လား ဆန္း စစ္ႏိုင္မယ္။ သခ်ၤာဆိုတာ တြက္ နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ ဆရာက အေရွ႕ကတြက္ျပရင္ တြက္နည္း တစ္ခုတည္းရမယ္။ ကေလးက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တြက္ထားတဲ့ တြက္နည္းရွိမယ္။ တျခား သူေတြ လုပ္ထားတဲ့ တြက္နည္းေတြကို လည္း နားေထာင္ရင္း ဒီလိုကေန  လည္း အေျဖရႏိုင္ပါလားဆိုတာ ရွိလာမယ္။

စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈေကာ ရွိဦးမ လား။ တက္ေျမာက္မႈကို ဘယ္လို စစ္ေဆးမွာပါလဲ။

ေဒၚသင္းႏုဇာ - ဆရာမေတြက သင္ေနစဥ္မွာလည္း ဒီကေလး ေတြ ဘယ္ေနရာ နားမလည္ဘူး လဲဆိုတာကို စစ္ေဆးသြားမယ္။ ပံုႏွိပ္တစ္ခုလံုးမွာ အခန္း ၂၀ ပါ တယ္။ ေလး၊ ငါးခန္းၿပီးတာနဲ႔ ျပန္ လည္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ထည့္ေပး ထားတယ္။ ကေလးေတြ ဘယ္ေန ရာမွာ ဘာလိုအပ္လဲ၊ ဘယ္နား ေလးကို ျပန္သင္ေပးဖို႔လိုအပ္လဲ ဆိုတာ အဲဒီမွာတစ္ခါတည္း စစ္ ေဆးသြားမွာပါ။ တစ္အုပ္လံုး ၿပီးသြားရင္လည္း ျပန္လည္ေလ့က်င့္ ခန္းဆိုၿပီး ထပ္ထည့္ထားတယ္။ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးတာေတာ့ Grade-2 မွာ မရွိပါဘူး။

ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မွာ သခ်ၤာသင္ ႐ိုးနဲ႔ လံုေလာက္ပါသလား။ အျပင္ က်ဴရွင္ေတြေကာ ကေလးေတြအ တြက္ လိုအပ္ပါသလား။

ေဒၚသူဇာခိုင္- တစ္ႏွွစ္လံုးမွာ စာ သင္ခ်ိန္ ၂၅၂ ခ်ိန္ရွိပါတယ္။ တစ္ ခါတေလေက်ာင္းမွာ ပြဲေတြဘာ ေတြရွိလို႔ စာသင္ခ်ိန္ပ်က္သြားရင္ ေတာင္ သံုးလို႔ရေအာင္ အရန္စာ သင္ခ်ိန္ေတြလည္း ထည့္ဆြဲထား ေပးပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က မိဘ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္သား သမီးကို အရမ္းရေစခ်င္တယ္။ မ်ားမ်ားသင္ရင္ ရမယ္လို႔ထင္ၾက တယ္။ တကယ္ေတာ့ မ်ားမ်ားသင္ တိုင္း ကေလးက ရခ်င္မွရတာ။ အခု သင္႐ိုးသစ္ သခ်ၤာကေက်ာင္း မွာ သင္႐ံုနဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းမွာသင္ၿပီး အိမ္ ေရာက္ရင္ စာအုပ္ပစ္ထားတာ ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ။ ဒီကေလးကို စာကိုအိမ္မွာ ျပန္ေလ့လာတတ္ ေအာင္၊ စာကို ျပန္ၾကည့္တတ္ ေအာင္ေတာ့ မိဘက ဂ႐ုစိုက္ေပး ရမွာေပါ့။ မိဘက တတ္ေစခ်င္လို႔ က်ဴရွင္ထားတယ္။ က်ဴရွင္ဆရာမ ကလည္း ဒါကို ငါးေခါက္ေရး၊ ၁၀ ေခါက္ေရးခိုင္းလိုက္တယ္။ က ေလးက အလြတ္သာရေနတာ။ တျခားနည္းလမ္းနဲ႔ မတြက္တတ္ ေတာ့ဘူး။ က်ဴရွင္ဆိုတာထက္ ကိုယ့္ကေလးစာကို ေလ့လာတတ္ ဖို႔ ဘယ္လို Guideline ေပးမယ္ဆို တာပဲလိုပါတယ္။

သင္ၾကားမယ့္ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ကို အႀကံျပဳခ်င္တာမ်ား ရွိပါသ လား။

ေဒၚသူဇာခိုင္- ေက်ာင္းသားဦးေရ ပိုၿပီးမ်ားတဲ့အခန္းဆို ဆရာ၊ ဆရာမအတြက္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ ပါတယ္။ ဆရာလမ္းၫႊန္မွာေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးေပးထားတယ္။  ဒါေပမဲ့ သင္ေထာက္ကူနဲ႔ လံု ေလာက္ပါ့မလား။ ကိုယ္သင္ရ မယ့္ ကေလးထဲမွာ အရမ္းမလိုက္ ႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြပါေနရင္ ဘယ္ လို ထပ္ျဖည့္သင္မလဲဆိုတာ ဆရာမေတြက အၿမဲစဥ္းစားေန သင့္ပါတယ္။ သင္ေထာက္ကူဆို တာကလည္း ခက္ခက္ခဲခဲ မဟုတ္ ပါဘူး။ ကတ္ထူစာအုပ္အေဟာင္း အဖံုးေလးေတြကို ျဖတ္ၿပီး ေလး ေထာင့္တံုးေလးေတြ လုပ္မယ္။ ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ ဒီအတံုး ေလးေတြေရႊ႕မယ္။ အေပါင္းဆို အရင္တုန္းကလို ၂ နဲ႔ ၈ နဲ႔ေပါင္း ၁၀ ဆိုတာမဟုတ္ဘဲ ဒီအတံုးေလး ေတြကို ဟိုဘက္ကေန ဒီဘက္ကို ႏွစ္ခုေရႊ႕ၾကည့္လိုက္ရင္း ၁၀ ျဖစ္ သြားတယ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ျမင္ သြားေအာင္ ဆရာကသင္ေပးတာ မ်ိဳးေလးေတြ လိုပါတယ္။ သမား ႐ိုးက်နည္းကေန အခုလို အဆင့္ ဆင့္ သင္ရတဲ့ နည္းေျပာင္းရေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း ကေလးကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ရ ေအာင္ ေပးမလဲဆိုတာ အၿမဲႀကိဳး စားေနသင့္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Top News