ျမန္မာ-တ႐ုတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေရႊလီႏွင့္ မူဆယ္ၾကားတြင္ ျပဳလုပ္မည္

 ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို မူဆယ္ႏွင့္ ေရႊလီၾကားတြင္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္ ငါးခုစီပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ရန္ နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ရွိ ငါးေနရာမွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။  ‘‘နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဘယ္ေနရာမွာ လုပ္ရင္ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မလဲ ဆိုၿပီးေတာ့မွ လိုက္ ၾကည့္ပါတယ္။ ေနရာငါးေနရာအ နက္ ပထမဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတာက ေတာ့ ဟုိဘက္မွာ ေရႊလီေပါ့။ ဒီ ဘက္မွာက မူဆယ္ေပါ့ေလ။ အဲဒီ အပိုင္းမွာ လုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ လ်ာ ထားပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ယခုစီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ OBORForum (ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခု ဖိုရမ္) တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ဒုဝန္ ႀကီးက ဆိုသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ဘက္ျခမ္းကို ခြ၍ Core Zone (ပင္မဇုန္)တစ္ခု စတင္တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီဇုန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ကြင္းဆင္း ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ေရႊလီဘက္က က်ယ္ေဂါင္၊ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္က ဟိုေဆာင္ အဲဒီ ေနရာမွာေတာ့ Core Zone လုပ္ လို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ က ၿခံစည္း႐ိုးကာတာတို႔၊ ဘာတို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္း မွာပဲ ၿပီးသြားႏုိင္တဲ့သေဘာရွိပါ တယ္’’ဟု ဦးေအာင္ထူးက ဆို သည္။

သို႔ေသာ္ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဇုန္ မ်ား  တည္ေဆာက္ေရးကိုမူ အနည္းငယ္အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

More in News Section

Top News