ႏိုင္ငံျခားအရက္ သိုေလွာင္မႈအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

 ႏိုင္ငံျခားအရက္သို ေလွာင္မႈအေပၚ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ဂုဏ္သတၱိ ပ်က္အရက္ျပန္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္ စင္ေၾကး က်ပ္ ၃၀၀,၀၀၀ ေကာက္ခံရန္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယစ္မ်ဳိး ခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယစ္ မ်ဳိးခြန္ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လံု ၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ သြင္းၿပီး ေမလ ၂၄ ရက္၌ ယင္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

လုိင္စင္အမ်ဳိးအစားအသစ္ သတ္မွတ္သည့္ ဂုဏ္သတၱိပ်က္ အရက္ျပန္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ကို လိုင္စင္ေၾကးႏႈန္းထား က်ပ္ ၃၀၀,၀၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအရက္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ အမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးကို လိုင္စင္ရေနရာမွအပ အျခားေနရာမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ပါက လိုင္စင္ႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍ ေကာက္ခံျခင္းစသည္တို႔ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း နယ္လံု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားအရက္လက္ကားေရာင္း ခ်သူမ်ားက လိုင္စင္ရယူထား သည့္ေနရာမွအပ အျခားေနရာ မ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားမႈအေပၚ ေကာက္ယူသည့္ လိုင္စင္ေၾကးသည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၌ ေကာက္ခံ သည့္ႏႈန္းႏွင့္ တူညီေနသျဖင့္ အ ခြန္ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ေကာက္ယူရန္  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္)က ရန္ကုန္ တိုင္းအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယစ္ မ်ဳိးခြန္ဥပေဒကို ၂၀၁၇ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ယင္းဥပေဒ ကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးမည့္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား နားလည္ေအာင္ ဥပေဒပါအခ်က္အလက္ အဓိပၸာယ္မ်ားကို တိတိက်က်ရွင္းလင္းေဖာ္ ျပၿပီးမွ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဒီဥပေဒကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးမယ့္ ဌာနဆိုင္ ရာမ်ားက ဂုဏ္သတၱိပ်က္အရက္ ျပန္ကို ခြဲခြဲျခားျခားသိရွိဖို႔ ေဆြးေႏြး ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုး၊ ေလး၊ ငါး ႏွစ္က ေဆးဆိုင္ေတြမွာ အရက္ျပန္ တင္မေရာင္းရဲတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ အရက္ျပန္လိုင္ စင္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒကို က်င့္သံုးကိုင္တြယ္ရတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြဘက္က နားလည္ မႈလြဲၿပီးေတာ့ ေဆးဆိုင္ေတြမွာ ေရာင္းတဲ့ အရက္ျပန္ကစၿပီး လုိက္ လံဖမ္းဆီးတာမ်ဳိးေတြ (သို႔မဟုတ္)လိုင္စင္ေဆာင္ခိုင္းတာမ်ဳိးေတြရွိ ခဲ့ဖူးပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

၎၏ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ နယ္လံု၀န္ႀကီးက ‘‘ဒီအဓိပၸာယ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ အထက္၀န္ႀကီး ဌာနကို ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပန္ လည္ေျဖၾကားသည္။

၁၉၂၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေသာ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္အမ်ဳိးအစား ၄၁ မ်ဳိးရွိၿပီး FL 25 သည္ ဂုဏ္သတၱိပ်က္အရက္ျပန္လိုင္စင္ေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္ျဖစ္ျခင္း၊ FL 2D သည္ အရက္ျပန္ပါသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ျမန္မာေဆးဆရာမ်ားက ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယင္းဥပေဒတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားေၾကာင္း နယ္လံု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

Top News