ဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၂၈ က်ပ္တက္

တစ္လေက်ာ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာ ၂၈ က်ပ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ေဒၚလာ၀ယ္လိုအားမ်ား လာျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းက သႀကၤန္ေနာက္ ပိုင္း တစ္လေက်ာ္အတြင္း တစ္ ေဒၚလာ ၂၈ က်ပ္ ျမင့္တက္လာသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေစ်း သည္ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚ လာလွ်င္ ၁,၃၅၃ က်ပ္ သတ္မွတ္  ၿပီး ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚ လာ ၁,၃၄၈ က်ပ္ခန္႔ေစ်းရွိေန သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ သႀကၤန္ ပိတ္ရက္အၿပီး တစ္ေဒၚလာလွ်င္  ၁,၃၂၅ က်ပ္ရွိရာက စတင္ျမင့္ တက္လာၿပီး တစ္လေက်ာ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂၈ က်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိႏုိင္ငံတကာ ေစ်း ကြက္တြင္ ေရနံစိမ္းတစ္စည္လွ်င္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေစ်းတက္လာ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စက္သံုးဆီႀကိဳတင္တင္သြင္းရန္ ဗဟို ဘဏ္က ေဒၚလာမ်ား၀ယ္ယူျခင္း ေၾကာင့္ ေစ်းျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတ္ ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္တစ္လလွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀,၀၀၀ ခန္႔၊ ကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္ဖိုး တင္သြင္းေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဇယ္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ သံုးစြဲမႈပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်တန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေဒၚလာ ၁၈ သိန္းေက်ာ္ဖိုး တင္သြင္းေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမလကုန္  ပိုင္းသည္ ေက်ာင္းအပ္ရာသီျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ မ်ား၀ယ္လိုအားက်ဆင္းခ်ိန္ ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပ  သြင္းကုန္မ်ားေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ ၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ပိုခက္ခဲလာသည္ ဟု ျမ၀တီမွ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္သံုးဆီေစ်း၊ ေဒၚလာ ေစ်းျမႇင့္တက္မႈေၾကာင့္ အပိုလူ သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ၄ဒသမ၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းမည္ဟု ကမၻာ့ ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။ သို႔ ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

Top News