စင္ကာပူအေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း ျပည္တြင္းတြင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္

စင္ကာပူအေျခစိုက္ Hayman Capital အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းသည္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ထပ္မံထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္ လက္တဲြေဆာင္ ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္း ၏ CEO Mr.SuItan Marenov က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရွိ လူဦးေရ ကိုးေသာင္းေက်ာ္သို႔ က်ပ္ ၃၄ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ်းေပးထား ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ေခ်းေငြေတြကို ပိုေခ်းေပး ႏုိင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူကို ရွာ ေဖြေနပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြကို အခုထက္ ပမာဏတိုးၿပီး ေခ်းႏုိင္ မယ့့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ျပဳ လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု Mr.SuItan Marenov က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အနည္းဆုံးတစ္သိန္းက်ပ္မွ အမ်ားဆုံးက်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ထုတ္ေခ်းေနၿပီး ေခ်းေငြယူသူ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ အတိုးႏႈန္း ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြကာလသည့္ ေျခာက္လမွ ၁၈ လအထိျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ အခ်ိန္မီျပန္လည္ မေပးဆပ္ႏုိင္သူမ်ားကို ႏွစ္လအ တြင္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး သုံးလေျမာက္တြင္ ဥပ ေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတို႔တြင္ ႐ုံးေျခာက္ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္၌ မေကြး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႐ုံးခဲြ ခုနစ္ခုထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္း၏ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ အြန္လုိင္းမွ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည့္ စနစ္ကိုအေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Hayman Capital ကို ၂၀၁၅ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္၁၃ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Top News