အထူးသတင္းေထာက္မ်ား ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက တုိင္ၾကားရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေျပာ

အထူးသတင္း ေထာက္မ်ား ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေန ျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တုိင္ၾကားရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ သက္တမ္း ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ မႈခင္းသတင္းေထာက္၊  အထူးသတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ၀န္ႀကီးက   ယင္းကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားသည္။

‘‘အထူးသတင္းေထာက္မ်ား ကိစၥက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္လို႔ပဲျဖစ္ ျဖစ္ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ၿငိစြန္း တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္တယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တုိင္ၾကားတာေတြ လုပ္သင့္ပါ တယ္။ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းေတြ နဲ႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း သက္ဆုိင္တဲ့ ထိခိုက္တဲ့သူေတြက လည္း လုပ္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ရင္ ေျပလည္သြားပါလိမ့္ မယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

မႈခင္းသတင္းေထာက္အ မည္ခံသူမ်ားသည္ နယ္ဘက္ေဒ သတြင္ ႐ုိးအေသာသူမ်ားကို ၿခိမ္း ေျခာက္ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ပါ၀င္ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအ ဖဲြ႕၀င္ဦးေဇယ်ာလႈိင္က တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသည္။

‘‘တရား႐ုံးေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာ အ၀င္၊ အထြက္မရွိတဲ့သူေတြက နားမလည္ေတာ့  အလိမ္ခံရတယ္။ အဲဒါကို တုိင္ဖို႔ျပဳဖို႔လုပ္ေတာ့ အ ေထာက္အထားမရွိတဲ့အခါက် ေတာ့ တုိင္ဖို႔ခက္ေနၾကတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြက ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိ ရင္ လုံး၀မေပ်ာက္သြားရင္ေတာင္ မွ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေန ျဖင့္ အထူးသတင္းေထာက္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံယူသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းသမား မ်ား၏ ပုံရိပ္ကိုထိခိုက္ေစျခင္း ေၾကာင့္ စိစစ္အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမလ ၁၇ ရက္က စာေပးပို႔ထားသည္။

မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား အဖဲြ႕တြင္ လူဦးေရ ၅,၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ၎တို႔ထဲ၌ မေကာင္းသူမ်ားရွိေနသည္ကို  ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ႐ႈေထာင့္မႈခင္းႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးသက္ေဆြဦး ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မႈခင္းသ တင္းေထာက္ေလးဖဲြ႕ရွိၿပီး မႈခင္း ႐ႈေထာင့္ဂ်ာနယ္၊ မႈခင္းသတင္း ဂ်ာနယ္၊ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ဂ်ာနယ္၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း မႈခင္းဂ်ာနယ္ ဟူ၍ ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္း ေထာက္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ရဲ တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္  ဆင္တူယုိးမွားျဖစ္ေစ ႏုိင္သည့္ တူညီ၀တ္စုံမ်ား၊ ဦးထုပ္ မ်ား၀တ္ဆင္ကာ မႈခင္းက်ဆင္း ေရးလုပ္ေနပါသည္ဟု ျပည္သူ မ်ားၾကား ေျပာဆိုျပဳမူေနေသာ္ လည္း မူးယစ္ေဆးသတင္းရ သည္ဟုဆုိကာ အျခားသူေနအိမ္ သို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီး အိမ္ ရွင္ကို တာ၀န္မဲ့ လက္ထိတ္ခတ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္ၾကားစာကို ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္း မီဒီယာေကာင္စီက လက္ခံရရွိခဲ့ သည္ဟု သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ မွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေမလ ၁၇ ရက္က ေပးပို႔သည့္စာ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

More in News Section

Top News