တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ဇြန္လဒုတိယပတ္အတြင္း ထြက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ကိုဇြန္လဒုတိယပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ဒုတိယပတ္ေလာက္ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ ထြက္ေလ့ရွိတာက စေန၊ တနဂၤေႏြတစ္ရက္ရက္ေပါ့။ ခုထိေတာ့ ဘယ္ရက္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီး႐ုံးကတိတိက်က် ၫႊန္ၾကားမထားေသးဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သတင္းထပ္မံထြက္ေပၚေနသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္အျပင္ အထက (၁) အင္းစိန္၊ အထက (၁) ရန္ကင္း၊ အထက(၃) ကမာရြတ္၊ အထက (၁)
လမ္းမေတာ္၊ အထက (၂) ဒဂံု၊ အထက (၁) သဃၤန္းကြၽန္းတို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုး၏ ေအာင္စာရင္းမ်ား ကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေအာင္စာရင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားမည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ မွ ၁၆ ရက္အထိက်င္းပၿပီး ေျဖဆိုသူ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

More in News Section

Top News