သစ္ခိုးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရး တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းေန

ဖမ္းမိထားေသာ သစ္လံုးမ်ားကို ခိုးထုတ္သယ္ယူေနစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြ ႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖမ္းမိထားသည့္ သစ္လံုးမ်ားကို တ႐ုတ္သစ္ေမွာင္ခိုအဖြဲ႕က ကား ျဖင့္ ခိုးထုတ္သယ္ယူေနသည္ဆုိ သည့္ ေဆာ့ေလာ္အမတ္၏ တင္ျပမႈကို ေအာက္ေျခ၌ စိစစ္ ေနၿပီး ခိုးထုတ္မႈမ်ားရွိပါက တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ဆက္ သြယ္၍ ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစား ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးH လေအာင္က ေျပာသည္။


ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ေဒသရွိ တရားမဝင္ စကားဝါ၊ ထင္း႐ွဴး သစ္လံုး ၁,၉၁၆ လံုး (၁,၃၅၀ တန္ခန္႔)ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ပိုင္ရွင္မဲ့ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဖမ္းမိထားသည့္ သစ္မ်ားအတြက္ က်သင့္အခြန္ေငြ သြင္းျခင္းႏွင့္ သစ္မ်ားလႊဲေျပာင္း လက္ခံျခင္း ကို ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ေမလ ၁၈ ရက္ကစ၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ သစ္ေမွာင္ခိုအဖြဲ႕မ်ားက ကားအစီး ၄၀ ခန္႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခုိးယူသယ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဆာ့ေလာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးလာမာေလးက ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတထံ ေမလ ၂၂ ရက္ က တိုင္ၾကားထားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ဦးလာမာေလးသည္ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုတင္ျပခဲ့သည္။

‘‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီသစ္ ခိုးတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္း ရရခ်င္း နယ္လံုဝန္ႀကီးကို စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္ လို႔ ေျပာတယ္’’ဟု ဦးလာမာေလး က ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ ဝန္ႀကီးက ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး သစ္ခိုးမႈကို စံုစမ္းအေရးယူႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ဦးလာမာေလးက ဆိုသည္။

‘‘ေပါင္ရွန္ခ႐ိုင္ ဆက္ဆံေရး ႐ံုးမွာ သစ္ခိုးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြကို စိစစ္စံုစမ္းၿပီး အ ေရးယူဖို႔ စာေရးပို႔သြားမယ္ ေျပာတယ္။ ဒီေန႔ ကက္ဘိနက္ (အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး) ထိုင္ၿပီးျပည္နယ္အစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ရမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို တင္ျပမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ရရင္ သူတို႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ေျပာတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္က အဆိုပါကိစၥကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေတာ္ ပစၥည္းေတြကို ျပည္ပက ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ရဲတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမိုင္းမေကာင္းဘူး။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕အျမင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ တစ္မ်ဳိးျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အစိုးရက အဂတိလိုက္ စားတာကို အရွိန္ျမႇင့္တိုက္ဖ်က္ ေနတဲ့ ကာလလည္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးHလေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဖမ္းမိသစ္မ်ားကို ကခ်င္အထူး ေဒသ(၁) ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ပန္ဝါဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္၊ ပူတာအိုနဂါးကုမၸဏီ၊ ေဆာ့ ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳရန္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

‘‘အခုက စဥ္းစားစရာက ကားအစီး ၄၀ သြားတာလည္း သိတယ္။ သြားတဲ့အခ်ိန္လည္းပဲ နယ္ျခားေစာင့္ဂိတ္ရယ္၊ စစ္တပ္ ဂိတ္ရယ္၊ ျပည္သူ႔ဂိတ္ရယ္ ျဖတ္ သြားတယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူ႔စစ္ဂိတ္ ဆိုရင္ အနည္းဆံုး သံုးဂိတ္ ေလာက္ျဖတ္ရတယ္။ အဲဒီမွာ ပန္ဝါျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြ ထုိင္ ၾကတယ္။ သူတို႔ကုိ ေရာင္းေပး မယ္ဆိုတဲ့သစ္ကို ျပန္ခိုးထုတ္ တာကို မတားႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ဒါစဥ္း စားစရာေပါ့’’ဟု ဦးလာမာေလး က ေျပာသည္။ ေမလ ၂၃ ရက္က ရရွိသည့္ သတင္းအရ သစ္ခိုးကား ၂၈ စီး ထြက္ခြာၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

More in News Section

Top News