ပလာတီနီ ေဘာလံုးေလာကသို႔ ျပန္လာမည္

ဘ႑ာေရးအရ အမွားက်ဴး လြန္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈတြင္ ၎ကိုတရားစြဲ မည္ မဟုတ္ဟု ဆြစ္ဇာလန္ ဖယ္ဒရယ္ေရွ႕ေနမ်ားက အတည္ ျပဳၿပီးေနာက္ ေဘာလံုးေလာက သို႔ ျပန္လာရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ ဟု ဥေရာပေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ ဖီဖာဒုဥကၠ႒ ေဟာင္း မီခ်ယ္ပလာတီနီကေျပာ သည္။

‘‘ဒါဟာကြၽန္ေတာ့္္မိသားစုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြအတြက္ အိပ္မက္ဆိုး အဆံုးသတ္သြား တာပါ’’ ဟု ပလာတီနီက ထုတ္ ျပန္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ကစ၍ ျပင္သစ္ကြင္း လယ္လူေဟာင္းသည္ ထိုစဥ္က ဖီဖာဥကၠ႒ ဘလတၱာအေပၚ ရာဇ ဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား တြင္ သက္ေသတစ္ဦးႏွင့္ စြပ္စြဲခံ ရသူၾကား အေနအထား၌ ရွိခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေပၚ ရာဇ ဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈဟူ၍ မရွိခဲ့ေပ။

ပလာတီနီအေပၚ စြပ္စြဲမႈ မ်ားသည္ ၂၀၁၁ တြင္ ဖီဖာက ၎အားေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကန္ေဒၚ လာ ႏွစ္သန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး ယင္းမွာ ပလာတီနီလုပ္ကိုင္ခဲ့ ေသာ အလုပ္တစ္ခုေပးေခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဖီဖာက ေျပာၾကား ကာ ဘလတၱာႏွင့္ ပလာတီနီႏွစ္ ဦးစလံုးက အမွားက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘလတၱာျပန္လည္ ေရြးေကာက္ခံရရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ ေသာ ယင္းေငြေပးေခ်မႈသည္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ အက်ိဳးစီး ပြားပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အားကစား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးခံု႐ံုးက ေလးႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ယင္းျပႆနာႏွင့္အတူ ပလာတီနီကို ဥေရာပေဘာလံုး အ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခဲ့ ကာ ၂၀၁၆ ဖီဖာဥကၠ႒ေရြးပြဲတြင္ ဝင္ခြင့္မရခဲ့ေပ။

ဆြစ္ဇာလန္တရားေရးအာ ဏာပိုင္ထံမွ တရားဝင္ေျပာၾကား ခ်က္အရ မိမိ၏အျပစ္ကင္းမဲ့မႈကို သက္ေသခံေနသည္ဟု ပလာတီ နီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းခဲ့တယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ဘဝ သံုးႏွစ္ဓားျပတိုက္ခံ လိုက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျပန္လာ ပါမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေန ရာမွာ ဘယ္လိုျပန္လာမလဲဆို တာကေတာ့ ေျပာဖို႔ေစာလြန္းပါ ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ ေဘာလံုးေလာကကို ျပန္လာပါ မယ္’’ ဟု   ပလာတီနီက   ေျပာ သည္။         —Ref:AP/Reuters

Top News