ေတာင္းဆုိသည့္အခ်က္အမ်ားစု သေဘာတူမႈရသျဖင့္ ေမ၂၈ရက္တြင္ ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္လည္ဆင္းမည္ဟုဆုိ

ဆႏၵျပေတာင္းဆုိထား သည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္အနက္ ငါးခ်က္ကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး၍ စက္႐ုံအလုပ္သမား မ်ားေမလ ၂၈ ရက္တြင္အလုပ္ျပန္ လည္ဆင္းမည္ဟု  ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကုိထြန္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္ကစတင္ကာ အေျခခံလုပ္ခလစာတစ္ရက္က်ပ္ ၄,၈၀၀ ေပးရန္၊ ရက္မွန္ေၾကး၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းေၾကး၊ တစ္ ကတ္ေၾကးေပးရန္ ဆႏၵျပေနစဥ္ လုပ္ခလစာမျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ လုံၿခံဳေရး၀န္ထမ္း မ်ားကုိလည္း ရက္မွန္ေၾကးခံစား ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ရရိွေရး အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမား ၄၂၀ ေက်ာ္ကလႈိင္ သာယာပုလဲအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ ေတာင္းဆုိသည့္အခ်က္ေျခာက္ခ်က္အနက္ ငါးခ်က္ကုိ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္စက္႐ုံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စက္႐ုံေရွ႕၌ ဆႏၵျပျခင္းရပ္ဆိုင္းၿပီး အလုပ္ျပန္ဆင္းရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုိထြန္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေျခာက္ ခ်က္အနက္ မိမိတို႔ခ်ဳပ္လုပ္သည့္ အထည္တစ္ထည္ခ်င္းအေပၚ လုပ္ခတြက္ခ်က္ေပးသည့္စနစ္ ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ(တစ္ကတ္ေၾကး) ေပးရန္အခ်က္တစ္ခ်က္သာ ညိႇ ႏႈိင္းရန္က်န္ရိွေတာ့ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

အဆုိပါတစ္ကတ္ေၾကးေပး မည့္စနစ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိ သူႏွင့္ အလုပ္သမားဘက္မွကုိယ္ စားလွယ္က ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပ မည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မန္ေနဂ်ာကေျပာသည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵ ျပတဲ့ကာလမွာ လုပ္ခလစာလုိခ်င္ တယ္။ အနည္းဆုံးျဖစ္ႏုိင္ရင္ သုံး ရက္စာေလာက္လုိခ်င္တယ္ဆုိ ေတာ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔ညိႇႏႈိင္းေပး တယ္။ အလုပ္ရွင္ကလည္း ဆုံး​ ႐ႈံးတာမ်ားတဲ့အတြက္ မေပးႏုိင္ ဘူး။ က႐ုဏာေၾကးေပးမယ္ဆုိ ေတာ့ အလုပ္သမားေတြက မယူ ေတာ့ဘူး။ ဒီအတုိင္းပဲ အလုပ္ျပန္ ဆင္းေတာ့မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္က ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၌ အဆုိပါစက္႐ုံအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမားအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စက္႐ုံေရွ႕ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ဆႏၵျပျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီသျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားအား သတိေပးေျပာၾကားသည္။ 

More in News Section

Top News