ျမန္မာတကၠသိုလ္ဗိုဗီနမ္အသင္း ပဏာမကစားသမား ၃၀ဦးျဖင့္ ေလ့က်င့္

အာဆီယံတကၠသိုလ္ မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ ျမန္ မာတကၠသိုလ္ ဗိုဗီနမ္အသင္း သည္ပဏာမကစားသမား ၃၀ဦး  ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဗိုဗီနမ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရး   မွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။ 

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ကို ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္မွ ၂၀ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ ဗိုဗီနမ္ကစားနည္းတြင္ အတိုက္ ကစားနည္း၌ အမ်ိဳးအစား ခုနစ္ မ်ိဳးႏွင့္ အျပၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၁၀ မ်ိဳးစုစုေပါင္း၁၇မ်ိဳးထည့္သြင္းက်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘၂၀၁၆နဲ႔ ၂၀၁၇ တို႔မွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းၿပိဳင္ပြဲေတြလုပ္ ခဲ့တယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲကေန တကၠ သိုလ္တက္ေရာက္ေနတဲ့ ကစား သမားေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၂၂ေယာက္နဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္မွာ ဆိုေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္မွာကစား  သမားေတြကို ၿပိဳင္ပြဲပံုစံေလးလုပ္ ၿပီး လက္ရည္ေကာင္းၿပီး ဆုရႏုိင္ ေျခမ်ားတဲ့ ကစားသမားေတြကို အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မယ္’’ ဟု ဦး  ေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာသည္။ 

ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပဏာမက စားသမား ၃၀ဦးစာရင္းတြင္ အ မ်ိဳးသား ၁၈ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးပါ၀င္ၿပီး ေမလ ၁၅ရက္က စတင္ကာေနျပည္ေတာ္ရွိအားက စားရြာ၌ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။  

အာဆီယံတကၠသုိလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ က အိမ္ရွင္အျဖစ္ပထမဆံုးလက္ခံက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အားကစား နည္း ၁၇မ်ိဳးထည့္သြင္းက်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။  ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ၀ဏၰသိဒိၶအားကစားကြင္း ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

Top News