တရားမ၀င္သစ္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးမယူ၍ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စစ္ေဆးမည္

သက္ေဆြ

ပုသိမ္ - တရားမ၀င္သစ္ေမွာင္ခုိ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးမယူသျဖင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခုိင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္း ပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုိသို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း အမ်ား အျပားရွိေန၍ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း အေရး ယူမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း သာေပါင္း ၿမိ႕နယ္ အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္မိုး၀ါက လႊတ္ေတာ္ ၌ ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အျပင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ ရရွိ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ေဒသရွိ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားသည့္အ ခါ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အကာ အကြယ္ေပးထားျခင္း၊ သစ္တန္ ခ်ိန္ေလွ်ာ့၍ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မွန္ကန္ သည့္ သတင္းရရွိေသာ္လည္း မေတြ႕ရွိဟုဆုိကာ ျငင္းဆိုျခင္း၊ ဖမ္းမိေသာအခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ ေစရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖမ္းခိုင္း၍ ဖမ္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဆုိကာ မိမိတာ၀န္ကို ေရွာင္လႊဲျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ဳိးဟာ ျပည္ သူ႔၀န္ထမ္းေတြက ျပည္သူအေပၚ အႀကီးမားဆုံး သစၥာေဖာက္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚခင္မိုး၀ါက ေျပာသည္။ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားက ဂိတ္ဖြင့္ကာ လုိင္းေၾကးေကာက္ ခံေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ ခန္႔ထားရမည့္ ၀န္ထမ္း အင္အား သည္ ၄၆ ဦးရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၂၅ ဦးသာရွိၿပီး သစ္ေတာစုိက္ခင္းသစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ ေျမျပင္ျခင္း၊ ပ်ဳိးခင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ ထို၀န္ထမ္းမ်ားက သာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထုိ႔ျပင္ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ကင္းလွည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ သတင္းစုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္ေအာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ သစ္ေတာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကို အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ဆင္သတ္မုဆိုးမ်ားကို စုံစမ္းဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ သတင္းအရ သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ား အား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘အဂတိလုိက္စားမႈ၊ လာဘ္ ေပး၊ လာဘ္ယူမႈေတြကို ျပည္သူ မ်ားက တိက်စြာတုိင္ၾကားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမွာ ပါ’’ဟု ၀န္ႀကီးဦးတင္ေအာင္၀င္း က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး၏ ေျဖဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ ေတာ္အမတ္က ဆက္စပ္ေမးခြန္း မ်ား ဆက္လက္ေမးျမန္းရာ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕ ၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

Top News