ဌာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အရပ္သားမ်ားကို ႏုိင္ထက္ စီးနင္းျပဳလုပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏုိင္ဟု ရွမ္းနယ္လံု၀န္ႀကီးေျပာ

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

 ရွမ္းျပည္နယ္အ တြင္းရွိ ဌာေနျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား ေဒသခံအရပ္သားမ်ားကို  ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ပါက သက္ ဆိုက္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္တိုင္ၾကား ႏုိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕မွ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္း ေအာင္ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၆ရက္က ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြြင္က်င္း ပသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအ ဖြဲ႕၏ ဒုုတိယတစ္ႏွစ္တာ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္း ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းမွာ ျပစ္မႈေတြက်ဳးလြန္တယ္၊ ျပည္သူ လူထုအေပၚမွာ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူတယ္ဆိုရင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္  မ်ားကို တိုင္ၾကားလို႔ရပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္ ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဌာေနျပည္သူ႔ စစ္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ကို ေတြ႕ရွိပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္တရား႐ံုးသို႔ ၎တို႔ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မ မ်ားအလိုက္တရားစြဲတင္ပို႔အေရး ယူမည္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာ  ေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း ေရးမွဴးဦးစိုးစိုးေဇာ္ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၏  ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ေျခာက္နာရီေက်ာ္ၾကာရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊  ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွ လူဦးေရ ၂၀၀ခန္႔တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

Top News