စြပ္စြဲခံရေသာ ၀န္ႀကီးဖယ္ရွားလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္းဟု ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို ဖယ္ရွား လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးသည္ အလြန္ရင္ေလး ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕က ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

 ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးေဆာင္လမ္းၫြန္မႈေပးကာ အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေနေသာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီး၏ ပံ့ပိုးကူညီ မႈအတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္တစ္ စံုတစ္ရာမွ် ေပးကမ္းရျခင္းမရွိဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းအေပၚ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေတာင္းဆိုသည္။

‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ဦးေက်ာ္ေအး သိန္းကို လိုအပ္ပါတယ္။ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ထြီးက ေျပာ သည္။

 ၀န္ႀကီးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္အ လိုက္ ျပည္နယ္၏ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ မ်ားကို ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိေန၍ ရာထူးမွ ရပ္စဲႏိုင္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့သည္။

Top News