ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း တန္ဖုိး ေဒၚလာခုနစ္ဘီလီယံခြဲ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိဟု ေရွာင္တာနယ္လ္ ေျပာၾကား

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရွာင္တာနယ္လ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ တန္ဖုိးကန္ေဒၚ လာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံသတ္မွတ္ ျခင္းသည္ ႐ူးမုိက္မႈ၊အဓိပၸာယ္မရွိ ေသာ သတ္မွတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြား ေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရွာင္တာ နယ္လ္က ေျပာၾကားသည္။

 

လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္က ယင္း ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွ CITIC Group က ယင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္အတူ အနီးတစ္၀ုိက္အ ထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ တန္ဖုိးကုိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံခန္႔ သတ္ မွတ္ထားသည္။‘‘အဲဒါက ႐ူးမုိက္တာပါ’’ ဟု ေဒၚအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူး စီးပြားေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေရွာင္ တာနယ္လ္က စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ ေျပာၾကား သည္။ ‘‘အဲဒါဟာ အဲဒီလုိဟာမ်ိဳး တစ္ခုအတြက္ လုိအပ္တာထက္ အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီးေက်ာ္လြန္ ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာအစုိးရ က အာ႐ုံုစုိက္ေနတဲ့ကိစၥပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး အစုိးရပုိင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိ ေရးရွင္း CITIC က ယင္းစီမံကိန္း ၏ အစုရွယ္ယာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ေ၀စု ကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအစုအဖြဲ႕တစ္ခုက ခြဲ ေ၀ရယူမည္ဟု အဆုိျပဳထား သည္။ ယင္းတ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီးက ယင္းဇုန္ကုိ (၇၅)ႏွစ္ၾကာလုပ္ကုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရ၏ေ၀စု အတြက္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲ ေဆာင္ႏုိင္မည္၊ အလုပ္အကုိင္ မ်ားဖန္တီးႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာအစုိး ရက ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာယင္းစီမံ ကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြစုိက္ထူ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ညိႇႏႈိင္းေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ (၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သုေတသန လုပ္ထားၿပီး ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မက္ကြာရီတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနယ္လ္က ျမန္မာအစုိးရ ေပးလုိေသာ သတင္းစကားသည္ ယင္းဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး သည္ အႀကံေကာင္းတစ္ခုဟု ယုံ ၾကည္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္ ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလီယံ မလုိဆုိေသာ သတင္းစကားျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ပနားမားတူးေျမာင္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းသည္ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂၅ ဘီလီယံသာကုန္က်ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု သည္ ကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ဆုိျခင္းသည္ က်ိဳး ေၾကာင္းမသင့္ဟု ၎ကေျပာ သည္။

ျမန္မာအစုိးရ အစုိးရိမ္ဆုံး အေျခအေနသည္ ယခင္ကသီရိ လကၤာတြင္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီ လီယံတန္ ဟမ္ဘန္တိုတာဆိပ္ ကမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ ကုိလံဘုိအ စုိးရက ေငြအမ်ားအျပားေခ်းယူ ခဲ့ရၿပီး ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏုိင္ျဖစ္ ကာ အေႂကြးအတြက္တ႐ုတ္ကုိ (၉၉)ႏွစ္ၾကာလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ရ ေသာအေျခအေန ျဖစ္သည္ဟု တာနယ္လ္ကေျပာသည္။

ယင္းဥပမာကုိ ျမန္မာအစုိးရ ဘက္က အမွန္တကယ္သတိျပဳ မိထားသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းကုိ ၀ယ္ယူရန္ အစုိးရက တ႐ုတ္ပုိ႔ ကုန္၊ သြင္းကုန္ဘဏ္မွ  ကန္ေဒၚ လာႏွစ္ဘီလီယံမွ သုံးဘီလီယံအထိ ေခ်းယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အျခားနည္းအရေျပာ ရလွ်င္ ေဆြးေႏြးေနေသာအရာ မ်ားသည္ သီရိလကၤာတြင္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အတိအက်တူေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအစုိးရ ဘက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴစီမံ ကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အစုိးရ၀န္ ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မူေဘာင္ေရးဆြဲသည့္အဆင့္သာ ရွိေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြေၾကး ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္ မွတ္ထားမႈမရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ျပန္လည္စတင္ရန္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္း က်င္ထိခုိက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္း စစ္ေရး (EIA/SIA) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္၀န္းတစ္ ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (One Belt, One Road) စီမံကိန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူ မင္းရထားလမ္းစီမံကိန္းကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ မွန္းထားသည္ဟု စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားဖူးသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းႏွင့္တြဲဖက္ပါေသာ အထူးစီး ပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္လွ်င္ ေဒသခံငါးသိန္း ခန္႔အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

More in News Section

Top News