အေတြးနဲ႔အျမင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားဖို႔လိုသည္

(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ တစ္ခုခ်င္းသီး သန္႔စီျဖစ္ေပၚေနတာ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ေတြကို ၿခံဳၿပီးနားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ရင္ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီကို ေျဖ ရွင္းရာမွာ ေျဖရွင္းပံုမွားသြားႏုိင္ပါ တယ္။ ျပႆနာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ပံုေတြကို စနစ္တက် နားလည္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ တဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း မွန္ကန္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အျဖစ္မ်ားတာကေတာ့ ျဖစ္ ေပၚလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ခ်င္းစီကိုသာ ေကာက္ကိုင္လိုက္ ၿပီးေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းေတြ၊ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ေတြကို မတြက္ခ်က္ ဘဲ တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ၾကတဲ့ အေျခအ ေနမ်ဳိးေတြပါ။ ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္ပံုလြဲ ေခ်ာ္မႈေတြက ခြန္အားကို ဆံုး႐ႈံး ေစသလို အေျခအေနေတြကို လည္း ပို႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေဘးေခ်ာ္သြား ေစပါတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအ ျမစ္ကို မေျဖရွင္းဘဲ ဆင့္ပြားျဖစ္ လာတဲ့ အက်ဳိးဆက္ျပႆနာေတြ ကိုပဲ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ ခရီးမတြင္ႏုိင္ပါဘူး။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးအခင္းအက်င္းထဲက ျပႆနာ အားလံုးကို တစ္ခုခ်င္းစီအျဖစ္ မ ျမင္ဘဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမင္ၾကည့္တဲ့ အခါ၊ ျပႆနာအားလံုးရဲ႕ ေရ ေသာက္ျမစ္ကို တူးေဖာ္ရွာေဖြ ၾကည့္တဲ့အခါ ေတြ႕လာရမွာက ျပႆနာအားလံုးဟာ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ဆိုးက သေႏၶတည္ခဲ့တာ လို႔ ဆိုရင္ လြန္မယ္မထင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရာတာက စစ္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ပါ။ လူ ေျပာသူေျပာမ်ားတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ရဲ႕ ကတိက၀တ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဆို တာေတြကို အခုခ်ိန္အထိ အ ေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသး တာကလည္း အဲဒီအာဏာသိမ္းမႈ က အရင္းအျမစ္ပါပဲ။ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားရတာကိုလည္း ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါဦး။ အာဏာသိမ္းမႈ မတိုင္မီက အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသမွာ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္အက်ဆံုးႏိုင္ငံစာ ရင္းထဲကို သြတ္သြင္းခံခဲ့ရတာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာကိုပဲ ေခါင္းေမာ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိေတာ့ တာေတြဟာ စနစ္ဆိုးရဲ႕ အက်ဳိး ရလဒ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြား ေရးမေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဟာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အားကစား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လူေနမႈအဆင့္အ တန္း၊ ေနထိုင္ရတဲ့ အေဆာက္အ အံု၊ စားေသာက္ရတဲ့ အစားအ ေသာက္စသည္ျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွ အဆင့္အတန္းျမင့္စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။

အဲဒီအာဏာရွင္စနစ္ဆိုးက တိုင္းျပည္သယံဇာတေတြေရာင္း စားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း ေတြကို မျပဳျပင္ခဲ့မွေတာ့ ေလ တိုက္တိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေနရဦး မွာပါပဲ။ အစိုးရသစ္က ဓာတ္တုိင္ ေတြအသစ္လဲ၊ ဓာတ္ႀကိဳးေတြကို အသစ္နဲ႔ အစားထိုးေနခ်ိန္မွာ ေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ထားရဦးမွာ ပါပဲ။ အဲဒီလို မီးျပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာ ဖေယာင္းတိုင္မီးေရာင္ကို အ သာတၾကည္လက္ခံႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးေတြ ငါတို႔ ခံစားေနရတာပါလားလို႔ အျမင္ရွင္းလင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။အဲဒီအာဏာရွင္စနစ္ကို ပံုစံ ေျပာင္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဒီမိုကေရ စီနည္းက်ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚရွင္း လင္းေနဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုအခက္အခဲအေသး အဖြဲေလးကအစ အေတြးအျမင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ မရပ္တည္ ဘူးဆိုရင္ ေရႊျပည္ေတာ္ဟာ ေမွ်ာ္ ေလတိုင္းေ၀းေနဦးမွာပါပဲ။ ဒီလို ပါပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို မတည္ေထာင္ႏုိင္သမွ်ေတာ့ စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ တာေမြတံတားေအာက္မွာ လာ ေအာ္ေပးလည္း ခဏေနရင္ ယူနီ ေဖာင္း၀တ္ေရာ အရပ္၀တ္ပါ ၀ိုင္းဖမ္းလို႔ သိၾကားမင္းကို လက္ ထိတ္တန္းလန္းနဲ႔ ေတြ႕ရမွာပါပဲ။

ေျပာခ်င္တာက ယေန႔ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲအားလံုး ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ဟာ အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြသာ ျဖစ္ တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ ျပတ္သားသားျမင္ရမယ့္အခ်က္ ကေတာ့ ယေန႔မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းေနရတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာလည္း အာဏာရွင္စနစ္ကို ပံုစံတစ္မ်ဳိးနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ရွင္သန္ေနေစတာ  သာျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ မေအာင္ျမင္မႈ အခ်ဳိ႕အတြက္ ထမင္းရည္ပူလွ်ာ လႊဲေျပာဆိုခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိအစိုးရမွာလိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတာလည္း မွန္သလို ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ စနစ္ေဟာင္း ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အကန္႔အသတ္ေတြရွိေနတယ္ဆို တာကလည္း အမွန္တရားပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္ေတြကို ျပ႒ာန္းတာက အဲဒီႏုိင္ငံကို ဘယ္လိုစုဖြဲ႕တည္ ေထာင္ထားသလဲ၊ အာဏာေတြ ကို ဘယ္လိုခြဲေ၀အသံုးခ်ၾကသလဲ ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ (တစ္နည္းအား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ)ျဖစ္ တယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ သေဘာတရားသီအိုရီတစ္ခုပါ။ လက္ရွိႏုိင္ငံ့အေျခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ ေရးအခင္းအက်င္းကို အစိုးရက ဖန္တီးတာမဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ အဲဒီ အေျခအေနေတြထဲကေန လုပ္ႏုိင္ မယ့္ခြင္ (Space) ကို ႀကံဖန္ရွာေဖြ ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျမင္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အ ေနနဲ႔ အာဏာရရွိႏုိင္ဖို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ႀကိဳက္လြန္းလို႔လက္ခံလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်တဲ့၊ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကုိပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစိုးရဖြဲ႕ခဲ့တာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ အျခား ေသာ နည္းလမ္းေတြမရွိတာ ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားျဖစ္လာခဲ့ရင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားလာမလားဆိုတဲ့ တြက္ဆခ်က္နဲ႔ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တာ လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုးျဖစ္တဲ့ NCA လမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကေနတစ္ ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအကင္းပါးတဲ့ ျပည္ သူလူထုအေနနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာနားလည္ၿပီး အဲဒီျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာေအာင္ ၀န္းရံ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ ဘဲ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ မွာ ဆန္စဥ္ရာက်ည္ေပြ႕လိုက္ေန မယ္ဆိုရင္ ခရီးမေပါက္တဲ့အျပင္ ေခ်ာက္ထဲပါက်ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကို သတိျပဳအပ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ က်ည္ေပြ႕ထဲ ေသေသခ်ာခ်ာထည့္ၿပီးေထာင္း ၾကရမွာက ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအစည္းအေ၀းေတြ ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္လာၿပီး အဲဒီကေန ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ထြက္ေပၚလာဖို႔၊ အဲဒီျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ကေန ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္လာႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေအာင္ျမင္ေရးကို မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုက တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း၊ တစ္သံ တည္း တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္း ပံုကို ျမန္ျမန္ျပင္ႏုိင္သလို အျခား လိုလားခ်က္ေတြလည္း ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါလိမ့္ မယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္မျပင္ဆင္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္ အဆင့္တစ္ဆင့္ေရွ႕ ကိုေရာက္သြားၿပီး ေရွ႕ဆက္ျပင္ ဆင္လြယ္တဲ့ အေနအထားတစ္ခု ကို ဖန္တီးႏုိင္မယ္ဆိုတာကို မေမ့ အပ္ပါဘူး။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အေတြး အေခၚ ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႔၊ အျမင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ သေဘာတရားနဲ႔ ကိုက္ကိုက္၊ လက္ေတြ႕ က်က်ခ်ဥ္းကပ္မွ အေျဖမွန္ကိုရ ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါ တယ္။။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ေရးရာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News