သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမပဋိပကၡ သမၼတထံ တိုင္ၾကား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီလ၀ါေျမ အျငင္းပြားရာမွ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအပါအ၀င္  သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ေမလ ၂၀ရက္က စာေပးပုိ႔တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက   ေျပာ သ ည္။ 

‘‘အခုစာတင္ထားတာ သမၼတအပါအ၀င္ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ေနာက္ျပည္ထဲေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ကို တစ္ခါတည္းတင္လိုက္ တယ္’’ဟု လယ္သမားဦးသန္း၀င္းက ဆိုသည္။ 

ေမလ၁၂ရက္က သီလ၀ါ ေျမအျငင္းပြားမႈပဋိပကၡတြင္ ေဒ သခံႏွစ္ဦး ေရာ္ဘာက်ည္မွန္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး သန္လ်င္ေဆး ႐ံု၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူေန ေၾကာင္း ေရာ္ဘာက်ည္မွန္၍ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္၏သမီးမဇင္မာေက်ာ္က ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေဒသခံလယ္ သမားမ်ားသည္ ေမလ ၁၂ရက္ ပစ္ခတ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ကိုတရားစြဲရန္ဥပေဒအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ ဆိုသည္။ 

‘‘အခုစာတင္တာလည္းတင္ တာတစ္ပိုင္း၊ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔က် ရင္ သမၼတဆီကိုထပ္တင္မယ္။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈ ေတြေျဖရွင္းေပးဖို႔’’ ဟု လယ္သ မားဦးသန္း၀င္းကေျပာသည္။ 

အဆိုုပါဆိပ္ကမ္းေျမတြင္  လယ္ဧက ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လယ္ သမားကိုးဦးပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ သီလ၀ါအျငင္းပြားေျမ၌ လယ္ သမားမ်ားသည္ ၂၀၁၇က လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရပ္နားထားရေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာသည္။ ယင္းေျမကိုလုပ္ပုိင္ခြင့္ရေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ကုမၸဏီက ေမလ ၁၂ရက္တြင္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီး သဲမႈတ္တင္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ၾကား ပဋိမကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

More in News Section

Top News