ရခိုင္ကိစၥ ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရ ကူညီႏိုင္ေရး စဥ္းစားေပးရန္ သံအမတ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနေသာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔(ဓာတ္ပံု − MOI)

ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ေျမျပင္သို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ ၿပီး အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥ မ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရက စဥ္းစား ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Ichiro MARUYAMA က ေျပာသည္။

  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ဂ်ပန္သံ အမတ္ႀကီးသည္ ေမလ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသမ်ား သို႔ သြားေရာက္၍ ေျမျပင္ကြင္း ဆင္းေလ့လာခဲ့သည္။


 ‘‘ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ေျပာ လိုက္တာက ရခိုင္ကိစၥ၊ ရခိုင္ အေျခအေနကို ကိုယ့္မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအေပၚမူတည္ ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘာအကူ အညီမ်ား ေပးခ်င္တာလဲ၊ ေပးႏုိင္ တာလဲ၊   ေပးဖို႔ေကာင္းသလဲဆို တာကို စဥ္းစားေပးပါလို႔ သူေျပာ ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး က ေမာင္ေတာခရီးစဥ္တြင္ မီဒီ ယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာခရီးစဥ္ ၌ သြားလိုသည့္ေနရာ ေဒသမ်ား သြားခြင့္ေပးေသာ အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သံအမတ္ က ေျပာၾကားၿပီး ျပႆနာမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကုိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ သည္ကို နားလည္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ ရွိစဥ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္က ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ အေျခအေန၊ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ အေျခ အေန၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ CCTV တပ္ဆင္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ၏ တရားမဝင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္သံအမတ္ ႀကီးသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။ ထုိသို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ NV ကတ္ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္သံအမတ္သည္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မရမာႀကီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာ သာဝင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးသည္လွဖိုးေခါင္ၾကားစခန္း အတြင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။