ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္အေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

‘‘သင္႐ိုးသစ္ဟာ ကေလးေတြကို အရမ္းပင္ပန္းေစတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ က်ဴရွင္လြတ္လုပ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႔ တအားစိတ္ပူပန္ၿပီး က်ဴရွင္ပို႔တာမ်ိဳး မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး’’
ေဒၚ၀င္း၀င္းေအာင္ (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ဇြန္လ ၁ ရက္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယတန္း (Grade-2) ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ကာယပညာ၊ ဘ၀တြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊ အႏုပညာ (ဂီတႏွင့္ပန္းခ်ီ)၊   စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္ ကိုးခုသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သင္ၾကားရမည့္ သိပၸံ၊ ကာယပညာ၊ စာရိတၱႏွင့္  ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဘ၀တြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေစရန္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒၚ၀င္း၀င္းေအာင္

(မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ ဘ၀တြက္ တာကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္ ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕)

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ ဘ၀ တြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာ ရပ္မွာ ဘယ္လိုသင္ခန္းစာေတြ ထည့္ထားပါသလဲ။

ကေလးရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ဘယ္ လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ လက္ ေတြ႕အသံုး၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအ ရာကိုထည့္ထားတယ္။ အခုေခတ္ နဲ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္အသံုး၀င္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ပိုပါလာ မယ္။ ဥပမာ- မူလတန္းကေလး ေတြကို သူစိမ္းအႏၲရာယ္ဆိုၿပီး တျခားမသိတဲ့သူ  ေနာက္မလိုက္ သြားရဘူးဆိုတာမ်ိဳး သင္တယ္။ အခုဆိုဒါေတြက ပိုျဖစ္လာေတာ့ သင္႐ိုးသစ္မွာဆို  သူစိမ္းတစ္ ေယာက္ကေခၚရင္ ဘယ္လိုျငင္းရ မလဲဆိုတာမ်ိဳးကအစ ထပ္ထည့္ ေပးထားတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဇာင္းေပးၿပီး ထည့္ထားတာက သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ေပါ့။ အရင္ကဆို ဒီမွာက သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုေရႀကီးတာေလာက္ပဲရွိခဲ့တာ။ အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့  သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္က ေနရာတိုင္းမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဘယ္လိုမွ ေရမႀကီးႏိုင္ေလာက္ဘူးဆိုတဲ့ ေဒသေတြမွာေတာင္ ျဖစ္ေနေတာ့ ကေလးေတြကို သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပို ၿပီးေတာ့ ထည့္ထားတယ္။ ငလ်င္၊ ေရႀကီးတာ၊ မိုးႀကိဳးပစ္တာတို႔ ႀကံဳလာရင္ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲဆို တာထည့္တယ္။ အတန္းအဆင့္ အလိုက္ေပါ့။ Grade -1 မွာဆို အိမ္မွာရွိေနတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲဆိုတာမ်ိဳး အိမ္ကို အေျချပဳၿပီး ထည့္ေပးထားတယ္။ Grade -2 မွာဆို ေက်ာင္းကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ နယ္ ပယ္ခ်ဲ႕လိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။

ဒီဘာသာရပ္ကေန ကေလးေတြ အတြက္ဘယ္လိုကြၽမ္းက်င္မႈေတြ ရသြားႏုိင္လဲ။

သူတို႔ရဲ႕ဘ၀မွာ တကယ္ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ေျပာျပေပးထားတယ္။ ‘‘မင္းသာဆို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ မင္းေကာႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးလား’’  စသ ျဖင့္ ေမးၿပီးသူတို႔ရဲ႕စိတ္၊ အေတြး အေခၚကိုပဲပိုၿပီး ဦးစားေပးထား တဲ့သင္ၾကားနည္းမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အ တြက္ ကေလးဟာ စဥ္းစားေတြး ေခၚရတာကို ပိုၿပီးေတာ့ က်င့္သား  ရလာေစတယ္။

ဒီဘာသာရပ္ကို အရင္ကလည္း ျပ႒ာန္းထားေပးမယ့္ ထိထိေရာက္ ေရာက္မသင္ခဲ့ရဘူး။ အခုသင္ ႐ိုးသစ္မွာေကာ ဒါေတြကို စနစ္ တက်သင္ဖို႔ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်င္ လဲ။

စာေမးပြဲစစ္တဲ့ ဘာသာရပ္မ ဟုတ္တဲ့အတြက္ သင္ရတာအခ်ိန္  ကုန္တယ္လို႔ ယူဆတာေတြရွိခဲ့ တယ္။ ဒီဘာသာရပ္ကို အသင္ခံ ရတဲ့ ကေလးနဲ႔၊ အသင္မခံရတဲ့ ကေလးဟာ သိသိသာသာကြာပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဘာသာရပ္က လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔  ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေပးတဲ့ အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေန နဲ႔ ခံယူခ်က္ေကာင္းနဲ႔ ကေလးဆီ ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေရာက္ သြားေအာင္သင္ေပးဖို႔ေျပာခ်င္ပါ တယ္။


ေဒါက္တာ ေကသီေမာ္ (ကတိက၊ သိပၸံသင္ျပနည္းဌာန) (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ေဒါက္တာေကသီေမာ္

ကထိက၊ သိပၸံသင္ျပနည္းဌာန၊ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္

(မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ သိပၸံေရးဆြဲ ေရးအဖြဲ႕)

ဒုတိယတန္းသိပၸံသင္႐ိုးေဟာင္းနဲ႔ သင္႐ိုးသစ္က ဘာကြာျခားသြား မလဲ။

သင္႐ိုးသစ္ေတြမွာသိပၸံအသိ သညာတစ္ခုတည္း ေပးမွာမဟုတ္ ဘူး။ သိပၸံဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈပါ ေပးတာ။ သိပၸံအသိသညာကို ေပး ဖို႔အတြက္  ကေလးဟာလက္ေတြ႕ လုပ္ၾကည့္ ရမယ္။ ပထမတန္းမွာ စေပးတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈကစူးစမ္း ေလ့လာျခင္း(Observation Skill) ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-မာလကာ ရြက္ကို သူၾကည့္လာတယ္ဆိုရင္ အဲဒီမာလကာရြက္ဟာ အနံ႔ေမႊး တယ္၊ ဘယ္လိုအေရာင္ရွိတယ္ စသျဖင့္သူၾကည့္လာတဲ့ အရြက္ ရဲ႕အဆင္း၊ အနံ႕ကိုသူ႔ရဲ႕အာ႐ံုငါး ပါးနဲ႕ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရမယ္။ အဲဒီ အေလ့အက်င့္ကို ပထမတန္းမွာ စေပးတယ္။ အဲဒါကိုသိပၸံဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ (Science Process Skill) လို႔ေခၚတယ္။ ဒုတိယတန္း မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းဆိုတဲ့ (Com- paring Skill)  ကိုေပးမွာ။ ပထမ တန္းမွာ တစ္ႏွစ္လံုးသူလက္ေတြ႕ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ (Observation Skill) ကလည္းအဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ခါ တည္းပူးတြဲပါလာမယ္။ ဒုတိယ တန္းမွာ အဲဒီ Skill ႏွစ္ခုရလာၿပီး တတိယတန္း ေရာက္သြားရင္ ေနာက္ထပ္ သိပၸံဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ မႈတစ္ခု ထပ္ထည့္သြားမယ္။ မူလတန္းၿပီးသည္အထိ သိပၸံအသိ သညာေရာ၊ သိပၸံဆိုင္ရာကြၽမ္း က်င္မႈကိုေရာ တစ္တန္းၿပီးတစ္ တန္း ခ်ဲ႕ခ်ဲ႕ၿပီးေပးသြားမွာပါ။

ဒုတိယတန္းသိပၸံသင္႐ိုးသစ္ဟာ ကေလးေတြအေပၚဘယ္လိုအ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမလဲ။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သိပၸံ အသိေတြကို အလြတ္က်က္ၿပီး ေတာ့မွတ္ၿပီးေျဖရတာမ်ိဳး မဟုတ္ ဘူး။ ကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ရတဲ့ သင္ခန္းစာေလးေတြလည္း  အမ်ားႀကီးပါလာတယ္။ အရင္လို ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ေရးထားတဲ့ စာကို ျပန္ကူး၊ က်က္လာ၊ ေနာက္ ေန႔ျပန္ေျဖဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ အခုဖတ္စာအုပ္မွာက လုပ္ ငန္းေလးေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာအ ခ်ိန္မေရြးသိပၸံ Concept ကိုေခါင္း ထဲမွာစြဲၿမဲသြားပါတယ္။

သင္ၾကားနည္းကေကာ ေျပာင္းလဲ သြားမလား။

သိပၸံသင္နည္း ႏွစ္နည္းရွိ တယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက သီအုိရီ ကိုအရင္ခ်ျပၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕ လုပ္တာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး  ကလက္ေတြ႕လုပ္ၿပီးမွ အဲဒီလက္ ေတြ႕ လုပ္ရတဲ့အေပၚမွာ သူသိ လာတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပန္ၿပီးခ်ဳပ္ ဆိုလိုကေတာ့ သီအိုရီျဖစ္သြား တာ။ သင္႐ိုးသစ္မွာက လက္ေတြ႕ လုပ္ၿပီး သီအိုရီကို သြားမွာ။ ဒါက ႏုိင္ငံတကာမွာ အခုေျပာင္းလဲအ သံုးျပဳေနတဲ့ သိပၸံသင္နည္းစတိုင္  ပဲ။

ကေလးက အဲဒီလုိ လက္ေတြ႕လုပ္ ႐ံုနဲ႔ တကယ္တက္သြားမလား ။သူ တို႔တတ္ေျမာက္မႈကို ဘယ္လို စစ္ မလဲ။

ဘယ္ေလာက္မွတ္မိမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္နားလည္သြားလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အသံုးခ်ႏုိင္လည္း ဆိုတာေတြကို ျပန္စစ္ေဆးမယ္။  ေတာ္၊ သင့္၊ ဆက္လက္သင္ယူရ ဦးမယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြနဲ႔ ဆံုး ျဖတ္မယ္။ ကေလး တတ္၊ မ တတ္ဆိုတာစာေမးပြဲစစ္မွမဟုတ္ ပါဘူး။ ကေလးဟာ သူ႔အတန္းထဲ မွာ ပံုမွန္လုပ္သြားတဲ့ လုပ္ငန္း ေလးေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းရွိေနမယ္။ သူရလား၊ မရလားဆိုတာ သူ႔ကို သင္တဲ့ဆရာမက အသိဆံုးပဲ။ သူ အားနည္းေနတယ္ဆိုရင္ျပန္ျဖည့္ ၿပီး သင္ေပးမယ္ဆိုရင္တတ္သြား မယ္။

သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြက ေကာ ဘယ္လိုပစၥည္းေတြသံုးမ လဲ။

Grade-2မွာဆို လက္ကိုင္ မွန္ဘီလူးေလးေတြ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ေျပာထားပါ တယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ေက်ာင္း ေတြ အနီးအနားမွာ တျခားပစၥည္း ေတြကေတာ့ ရႏိုင္တယ္။မွန္ဘီ လူးကေတာ့ ၀ယ္ဖို႔မလြယ္တာ လည္းရွိႏိုင္ေတာ့ ပ့ံပိုးဖို႔ေျပာထား ပါတယ္။

သင္႐ိုးသစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိဘ ေတြကို အႀကံျပဳခ်င္တာမ်ားရွိ လား။

မိဘေတြက Grade-1 မွာဆို ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ သံုးဘာသာကို က်ဴရွင္ေတြ ပို႔ေန တာေတြ႔ပါတယ္။ သင္႐ိုးသစ္ဟာ ကေလးေတြကို အရမ္းပင္ပန္းေစ တာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲက်ဴရွင္လြတ္လုပ္ ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႔ တအားစိတ္ပူပန္ၿပီး က်ဴရွင္ပို႔တာ မ်ိဳး မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။


ဦးသန္႔ျမတ္စိုး  (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ဦးသန္႔ျမတ္စိုး

မူလတန္းျပ(အထက-ျမစ္ငယ္)

ေဒၚရီရီျမင့္

ကထိက၊ ကာယပညာဌာန၊ သဃၤန္းကြၽန္းပညာေရးေကာလိပ္

(မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ကာယပညာေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၀င္)

ကာယဘာသာရပ္မွာ ဘယ္လို သင္ခန္းစာေလးေတြထည့္ထား ပါသလဲ။

ဦးသန္႔ျမတ္စိုး- သီဆိုလႈပ္ရွားက  စားနည္း၊ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေလ့ က်င့္ခန္း၊ စုေပါင္းကစားနည္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားနည္းဆိုၿပီး နယ္ ပယ္ေလးခုခြဲၿပီး သင္ခန္းစာေတြ ကို ထည့္ေရးထားပါတယ္။ သီဆို  လႈပ္ရွားကစားနည္းေလးေတြက ကေလးေတြ ေက်ာင္းေရာက္လာ တဲ့အခါ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သင္ယူ  ႏိုင္ေအာင္၊ တျခားသင္ခန္းစာေတြ သင္ဖို႔ Motivation ရေအာင္ထည့္ ထားတာပါ။ တစ္ခ်ိန္ကုိ မိနစ္ေလး ဆယ္နဲ႔ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ပတ္ႏွစ္ ခ်ိန္သင္ရပါမယ္။

အားကစားနည္းအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုအားကစားေတြသင္ေပး မလဲ။

ဦးသန္႔ျမတ္စိုး- ေဘာလံုးအားက စားကို ထည့္ထားတယ္။ ဒီ Grade-1၊ 2၊ 3 မွာသူတို႔ကိုေဘာ လံုးနဲ႔ ရင္းႏွီးလာေအာင္အေျခခံ ေလာက္ပဲ ထည့္ထားတယ္။ ေဘာ လံုးကိုင္တြယ္ပံု၊ကန္တဲ့နည္းစနစ္ ပိုင္းပဲထည့္ထားတယ္။ အရမ္း ႀကီး Professional  အထိသြားတာ မဟုတ္ဘူး။ ေျပးခုန္ပစ္ဆိုလည္း အေျခခံေလးေတြပါတယ္။  ကဗ်ာ ေလးေတြနဲ႔သင္တာမ်ိဳးေပါ့။  ပန္း ဖြားကရဲ႕ အေျခခံကကြက္ေလး ေတြလည္း နည္းနည္းခ်င္းစီ ထည့္ ထားေပးတယ္။

ဘယ္လိုသင္ေထာက္ကူေတြသံုး သင္မလဲ။

ဦးသန္႔ျမတ္စိုး- Grade-1 ကစၿပီး ေတာ့ သင္ေထာက္ကူေသတၱာ ေလးေတြ ေပးထားတယ္။ အဲဒီ မွာ ေဘာလံုးပါတယ္။ ႀကိဳးခုန္ကစား နည္းအတြက္ႀကိဳးပါတယ္။ အ ကယ္၍ သင္ေထာက္ကူေဘာလံုး မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္ သတင္းစာ  စကၠဴကိုလံုးၿပီး တိပ္နဲ႔ပတ္ၿပီး ကေလးေတြ ကိုင္ကစားႏုိင္ ေအာင္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္လႊဲပစ္ကစားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ရတယ္။ အစားထိုး အ သံုးျပဳလို႔ရတယ္ဆိုတာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုအႀကံျပဳထားတယ္။

ကာယပညာရပ္က ကေလးေတြ အတြက္  မသင္မေနရသင္ဖို႔လို လား။

ဦးသန္႔ျမတ္စိုး- ကေလးေတြစာ ေတြသင္ရလို႔ Stress ေတြအရမ္း မ်ားလာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာ အားကစားတစ္ခုခုလုပ္ ခိုင္းတာတို႔၊ ဂီတတို႔လို ၀ါသနာပါ ရာတစ္ခုခုကို လိုက္စားခိုင္းတာတို႔ လုပ္တယ္။  အဲဒီလိုဆုိရင္စာသင္ ၾကားေရးကိုလည္း အေထာက္အ ကူျပဳတယ္။


ေဒၚရီရီျမင့္ (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ေဒၚရီရီျမင့္- တျခားဘာသာရပ္ ေတြသင္ဖို႔ က်န္းမာမွ ျဖစ္မွာ၊ က်န္းမာမွ စာသင္ၾကားႏုိင္မယ္။ က်န္းမာဖို႔အတြက္ ကာယပညာ ဘာသာရပ္က အေရးႀကီးဆံုးပဲ။  စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ေစတယ္။ အားကစားဒါမွမဟုတ္ ဂီတ၊  ပန္း ခ်ီကို သင္ေပးလိုက္လို႔ သူစိတ္၀င္ စားသြားရင္ တျခားမေကာင္းတဲ့ ဘက္ကို အာ႐ံုမေရာက္ေတာ့ဘူး။  ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြမွာ ဒါေလး ေတြကို ေသခ်ာသင္ေပးႏိုင္ဖို႔ တာ ၀န္ရွိသူေတြက ႀကိဳးစားေပးသင့္ တယ္။  ဒါမွ ကေလးေတြကို စာ သင္ခန္းထဲမွာပဲ ၿငီးေငြ႕မေနေစ မွာ။


ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး  (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး

ကထိက (ရန္ကင္းပညာေရးေကာ လိပ္)

(မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ ဘာသာရပ္ေရးဆြဲ ေရးအဖြဲ႕)

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္၊ စာရိတၱ ႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္မွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ သင္ၾကားေပးမလဲ။

လူမႈက်င့္၀တ္၊ စည္းကမ္း၊ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ထည့္ထားပါ တယ္။ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက  ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း၊ အမ်ားပိုင္ ပစၥည္း၊ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းေတြကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္၊ တန္ဖုိး ထားတတ္ေအာင္ သင္ခန္းစာ ေလးကို ထည့္ထားတယ္။

စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာ ရပ္က ကေလးေတြအတြက္ ဘယ္ ေလာက္အေရးႀကီးလဲ။

ေခတ္ကလည္း ေတာင္းဆို ေနတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။  ကေလးေတြဟာ လူႀကီးမိဘေတြ ကို ႐ိုေသေလးစားတတ္ေစဖို႔၊  လူမႈက်င့္၀တ္ေတြကိုလည္း သိ ေအာင္၊ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့စိတ္ ေတြလည္း ျဖစ္ေအာင္၊ စည္းကမ္း  ေတြလည္းလိုက္နာေအာင္ ဒီဘာ သာရပ္က ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီဘာသာရပ္ကို အစဥ္အ ဆက္ေသခ်ာသင္သြားရင္ ကေလး ေတြဟာ လူမႈက်င့္၀တ္ေတြရွိလာ မယ္။ စည္းကမ္းရွိလာမယ္။ တာ ၀န္ယူတတ္လာမယ္။ အခ်င္းခ်င္း  လည္းေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေနထိုင္တတ္ လာမယ္။

ကေလးေတြကို သင္ေပးတဲ့ပံုစံက ေကာ ဒါေတြကို အလြတ္က်က္ခိုင္း မွာမ်ိဳးလား။ သင္ၾကားနည္းပံုစံက  ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။

ဆရာလမ္းၫႊန္မွာဘယ္လို  သင္ရမယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ပါ တယ္။ ဥပမာ-အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖို႔ သင္ခန္းစာ  မွာဆို ဒီကေလးေတြကို ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းကဘယ္လိုပစၥည္းလဲ။ အ မ်ားပိုင္ ပစၥည္းကဘယ္လိုပစၥည္း လဲခြဲျခားတတ္ေအာင္ အရင္ေျပာ မယ္။ ဥပမာ- လြယ္ထားတဲ့  လြယ္အိတ္ေလးက ဘယ္သူပိုင္ တာလဲ၊ ေက်ာင္းအားကစား ကြင္းဆို ဘယ္သူပိုင္သလဲစသျဖင့္  ေျပာျပေပးတယ္။ ၿပီးရင္ပံုျပင္ ေလးေတြထည့္ထားၿပီး အမ်ားပိုင္ ပစၥည္းေတြကို ႏွစ္သက္ေအာင္၊  ထိန္းသိမ္းခ်င္စိတ္ေပါက္လာ ေအာင္ ေျပာျပေပးတယ္။ ေနာက္ တစ္ဆင့္ အေနနဲ႔အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ေတြကိုဘာေၾကာင့္ထိန္းသိမ္းသင့္ သလဲဆိုတာ ထပ္ေျပာေပးတယ္။ ကေလး တစ္ေယာက္ခ်င္းကို ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြလည္း ေပး ထားပါတယ္။

အရင္ကလည္း ဒီဘာသာရပ္ရွိေပ မယ့္ ေက်ာင္းေတြက ေသခ်ာမ သင္တာေတြရွိေတာ့ အရင္လိုမ ျဖစ္ဖို႔ဘယ္လိုစီစဥ္ထားလဲ။

အရင္တုန္းကလည္း သင္ေပ မယ့္ စာေမးပြဲရွိတဲ့ဘာသာကိုပဲဖိ ၿပီးသင္ၾက၊ လူမႈေရးဘာသာရဲ႕ ဘာသာခြဲေလးျဖစ္ေနတာ့ နည္း နည္းအားနည္းသြားတာေပါ့။ အခု က သီးသန္႔ဘာသာရပ္တစ္ခုအေန နဲ႔ခြဲေပးလိုက္တာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ဒီဘာသာကို Grade-12 အထိ သင္ရမွာပါ။


ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ဘ၀တြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္အား သင္ၾကားမည့္ပံုစံ  (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

Top News