ေျမမဲ့ဟင္းရြက္စိုက္ခင္းေလးသို႔ တစ္ခဏ

အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဟင္းရြက္စိုက္ခင္း (ဓာတ္ပံု − Univege)

အလံုပိတ္ထားသည့္ အေအးခန္းအတြင္းရွိ စင္မ်ားေပၚတြင္ စိမ္းစို၍ အေရာင္စံုေသာ လက္တစ္ဝါး စာ အရြယ္သာရွိသည့္ ဟင္းရြက္ ပင္ေလးမ်ားက အတန္းလိုက္ အ ဆင့္ဆင့္ေနရာယူထားသည္။

ျမင္ေတြ႕ေနက် ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အပင္ေလးမ်ားကို ေဖာ့တံုးေလး မ်ား ေအာက္ခံထားၿပီး ေျမဆီမပါ ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမႀကီးအစား ေရသန္႔၊ ေန အလင္းေရာင္အစား လွ်ပ္စစ္မီး ေခ်ာင္း၊ ေလအစား ေလေအးေပး စက္အသံုးျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံ တကာတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ အ ခန္းတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ (Indoor Hydroponics) ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး စိုက္ပ်ိဳး ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳး နည္းစနစ္ (Indoor Hydroponics)၏ အားသာခ်က္သည္ ပိုးသတ္ ေဆး၊ ဓာတုေဆးမသံုးစြဲ၊ ရာသီ ဥတုေပၚမွီခိုျခင္းမရွိဘဲ ၁၂ ရာသီ ပတ္လံုး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းအတြင္း ပင္လြယ္လင့္တကူ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ ပ်ိဳးႏုိင္သည္။

ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေနက် ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကဲ့သို႔ ရာသီအလိုက္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏွစ္ပတ္ လံုး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း၊ အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ရာ ပိုးမႊားဝင္ ေရာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပိုးသတ္ ေဆး အသံုးမျပဳျခင္း၊ ေျမႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ အပင္မ်ားထက္ အ ခ်ိန္တိုအတြင္း ရိတ္သိမ္းႏုိင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္အပူခ်ိန္သာ ထိန္းညႇိ ထားသျဖင့္ လတ္ဆတ္မႈရွိျခင္း စသည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိသည္ ဟု Univege ကုမၸဏီ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ကိုေစာကိုကိုက ဆုိ သည္။

ဂ်ပန္နည္းပညာသံုးထား သည့္ အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳး နည္းစနစ္ကို Univege ကုမၸဏီက ၂၀၁၅ ကစတင္၍ အေရွ႕ဒဂံုစက္ မႈဇုန္တြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီး စတင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။

အပင္မ်ားႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ ေစရန္ႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ ေစရန္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတုေဆး မ်ား အလြန္အကြၽံသံုးစြဲလာ၍ က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္လာသျဖင့္ အခန္း တြင္း ေျမမဲ့စုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။


ဓာတ္ပံု −  Univege

‘‘ေျမႀကီးမွာ စိုက္တာထက္ ေရမွာစိုက္တာက အာဟာရေတြ ပိုစုပ္ယူႏုိင္စြမ္းမ်ားတယ္။ ႀကီး ထြားမႈႏႈန္းကလည္း ျမန္ဆန္တယ္။အာဟာရဓာတ္လည္းမ်ားတယ္’’ ဟု ကိုေစာကိုကိုက ေျပာသည္။

‘‘ဒီနည္းက ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာ လည္း လုပ္ေနတယ္။ Urban Farming ေပါ့။ တကယ့္ၿမိဳ႕ျပေတြ မွာ၊ ေျမအခက္အခဲရွိတဲ့ေနရာမွာ လုပ္ၿပီးေတာ့ စားသံုးသူေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္စားသံုးလုိ႔ရေအာင္ လုပ္ ေဆာင္တယ္’’ဟု ကိုေစာကိုကိုက ေျပာသည္။

အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စုိက္ပ်ိဳး နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အ ပင္ေလးမ်ားသည္ အပင္အမ်ိဳးအ စားအလိုက္ ၁၀ ရက္မွ ရက္ ၄၀ အတြင္း ခူးဆြတ္၍ ေဈးကြက္သုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး ၃၆၅ ရက္စလံုး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။

အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳး နည္းစနစ္ (Indoor Hydroponics)ကို ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေန ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ ႀကီး ျမင့္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌ အ႐ႈံး ေပၚသည့္ စက္႐ံုမ်ားရွိေနၿပီး ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ Univege က ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ကိုေစာကိုကိုက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္တဲ့ဟာဆုိ ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာ သိန္းေသာင္းခ်ီ ကုန္တယ္။ ဒါကို သံုးပံုတစ္ပံု ေလာက္ေလ်ာ့တဲ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ျပည္တြင္းက ပစၥည္းေတြ ကို သံုးစြဲတယ္’’ဟု ၎က ဆုိ သည္။

အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စုိက္ပ်ိဳး နည္းကို စတင္စဥ္က နည္းပညာ ပိုင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းတုိးတက္မႈမရွိျခင္းက အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ပံ့ပိုးမႈ ေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိသည္။

Univege ၏ အခန္းတြင္း ေျမမဲ့စုိက္ပ်ိဳးခင္းတြင္ ဆလတ္ ရြက္၊ ကိုက္လန္၊ ဟင္းႏုနယ္ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးေနက် ဟင္း ရြက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ သည့္ Microgreen အပင္မ်ား စသည့္အပင္မ်ိဳး ၂၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳး ထားသည္။

Microgreen အပင္မ်ားသည္ စူပါမားကက္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားတြင္ စား သံုးသည့္ ဟင္းရြက္သုပ္ (Salad) ျပဳလုပ္သည့္ အပင္မ်ားႏွင့္ ဟင္းပြဲ မ်ား အလွဆင္ရာတြင္ အသံုးျပဳ သည့္ အပင္ေလးမ်ားျဖစ္သည္။

Univege မွ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဟင္းရြက္ထုတ္ကုန္မ်ားကို လွီး ျဖတ္၍ အသင့္စား Salad (အရြက္ သုပ္) ဘူးေလးမ်ားျပဳလုပ္၍ စူပါ မားကက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရာင္းခ် သကဲ့သို႔ Microgreen အရြက္မ်ား ကို စူပါမားကက္၊ ဟိုတယ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ား သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သဘာဝ အတုိင္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေခတ္စား ေနရာ ပိုးသတ္ေဆးမသံုး၊ ေရသန္႔ အသံုးျပဳ၍ စုိက္ပ်ိဳးရသည့္ အခန္း တြင္းေျမမဲ့စုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မွ ဟင္းရြက္မ်ားသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ စစ္စစ္ျဖစ္သလို ေအာ္ဂဲနစ္ထက္ သာလြန္သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ ေၾကာင္း ကိုေစာကိုကိုက ေျပာ သည္။

သို႔ရာတြင္ Univege မွ စိုက္ ပ်ိဳးသည့္ ဟင္းရြက္မ်ားသည္ ထုတ္ လုပ္မႈပမာဏနည္းသျဖင့္ စူပါမား ကက္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စား ေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားသို႔ အဓိက ထားတင္ပို႔ေနၿပီး ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕၍ လူတုိင္းစားသံုး ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ တြင္းရွိ Salad (အရြက္သုပ္) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ၊ က်န္းမာေရး အသိျမင္ရွိသူမ်ားကသာ အဓိက ထားစားသံုးၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က Univege ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ဝယ္ ယူမႈကို စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ဆလတ္ ဘူးဝယ္ယူသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိ သည္။

 ‘‘ဝယ္သူေတြဘက္က Demand မ်ားေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က Supply မလုပ္ႏုိင္ေသး ဘူး၊ မေလာက္ေသးဘူးျဖစ္ေန တယ္’’ဟု ကိုေစာကိုကိုက ေျပာ သည္။

ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတုေဆး လြတ္ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအေသာက္ မ်ား ေရြးခ်ယ္စားသံုးလာသည့္ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေျမမဲ့စိုက္ခင္းထြက္ ဟင္းရြက္ကေလး မ်ားက ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ လာၿပီျဖစ္သည္။။