လမ္းခဲြၾကစို႔

(၁)

 စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔  ဆက္စပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ဆင္းရဲေန ၾကရသည္။ ေန႔စဥ္ၾကားေနရသည့္ ညည္းညဴသံမ်ားေၾကာင့္ စက္သုံးဆီကို အမွီျပဳေနရလြန္းသည့္ လူ႔ေလာကႀကီးကို မခ်င့္မရဲျဖစ္မိသည္။ သည္စက္သုံးဆီေတြက ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားက ထြက္ရွိေနသည္ေတာ့ မဟုတ္။ စက္သုံးဆီမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ ေရနံက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကသာ အမ်ားဆုံးထြက္ရွိသည္။ ကမၻာ့စက္ သုံးဆီ(တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလာင္ စာ) ေစ်းကြက္ႀကီး၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားႏုိင္သည္က အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေဒသ ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖုိ႔အတြက္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြက ႀကိဳးစားၾကသည္။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသကို တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လွ်င္ကမၻာႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း ပင္။ သည္လိုႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ ပုိင္းမွာစစ္မက္ေတြ ကာလၾကာ ရွည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အခုလည္း စစ္ပဲြေတြက မၿငိမ္သက္ေသး။ ေနာက္လည္း ဆက္ျဖစ္လိမ့္ဦး မည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ ေရနံ ေတြခန္းသြားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ မည့္ သေဘာ။ ေရနံဆိုတာကလည္း သုံးမကုန္သည့္ အရာမဟုတ္။ စုိက္ပ်ဳိးလို႔မရ။ ေမြးျမဴလုိ႔မရ။ စက္႐ုံႀကီးကေန ထုတ္လုပ္လို႔ မရ။ သဘာ၀သယံဇာတတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ခပ္သုံးေနလို႔ျဖင့္ တစ္ ေန႔ေန႔မွာ ကုန္သြားမွာ အေသအ ခ်ာပင္။ သည္လိုဆုိလွ်င္ ေရနံ ေတြ မရွိေတာ့သည့္တစ္ေန႔၊ စက္ သုံးဆီေလာင္စာေတြ မထုတ္လုပ္ ႏုိင္သည့္ တစ္ေန႔ ဘာေတြျဖစ္ မည္လဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္မည္လဲ၊ မေတြးတတ္ခဲ့။ မခ်င့္မရဲျဖင့္သာ သက္ျပင္းခ်မိသည္။

ေရနံေတြမရွိလွ်င္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကို ေတြးမိရင္းက လူ႔ေလာ ကတြင္ ေနရာအေတာ္ေလးယူ လာေနသည့္ ေရနံထြက္ပစၥည္း တစ္ခုအေၾကာင္းကို သတိရမိ သည္။ ယင္းကားအျခားမဟုတ္။ ပလတ္စတစ္ျဖစ္သည္။ ေရနံ ထြက္ပစၥည္းမဟုတ္သည့္ ပလတ္ စတစ္အမ်ဳိးအစားေတြ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္ဟုဆိုလုိက္လွ်င္ ေရနံထြက္ပစၥည္းျဖစ္ဖို႔က ရာခိုုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ား သည္။ ေရနံေမွာ္မ်ားမွ ထြက္ရွိ လာသည့္ ေရနံမ်ားကို တုိက္႐ုိက္ အသုံးမျပဳၾကဘဲ ျပန္လည္သန္႔စင္ ၾကရသည္။ ထုိသို႔ သန္႔စင္ျခင္းျဖင့္ေရနံဓာတ္ေငြ႕ (Petrolgas)၊ ဓာတ္ဆီ (Gasoline)၊ ဒီဇယ္ဆီ(Diesel)၊ ေခ်ာဆီ(Lubricating Oil)၊ ကတၱရာ (Bitumen)၊ နပ္ဖ္သာ (Naphtha) ႏွင့္ ကယ္ ႐ုိစင္း(Kerosene) အစရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ရရွိႏုိင္ သည္။ ပလတ္စတစ္အေတာ္မ်ား မ်ားမွာ နပ္ဖ္သာကို အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ ေရနံစိမ္း စုစုေပါင္း၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ အ တြက္ အသုံးျပဳသည္။ ဆိုလုိသည္ က ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ပလတ္စတစ္ ကို မွီခိုေနလြန္းျခင္းမွာလည္း သိပ္ၿပီး ဟန္က်ပန္က် မရွိလွဟူ ၍။ ပလတ္စတစ္ကို သုံးေနျခင္းက သဘာ၀သယံဇာတကုိ ေက်ာက္စိမ္းတူးသလို၊ သစ္ေတာ ခုတ္သလို ကမၻာႀကီး၏ သဘာ၀ သယံဇာတကို ထုတ္ယူအသုံးျပဳေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲမဟုတ္သည့္ စြမ္းအင္(Non-Rene-wable Energy) ကို အသုံးျပဳေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ေရနံစိမ္းရွားပါးလာမႈ၊  ေလာင္စာဆီ ရွားပါးလာမႈေတြႏွင့္ အတူပလတ္စတစ္ ပစၥည္းေတြကေကာ မည္သုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း။ စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါသည္။

(၂)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္  ပင္အမႈိက္ပုံမီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္မွာ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ သာ ရွိေသးသည္မို႔ အားလုံးအ မွတ္ရေနၾကလိမ့္ဦးမည္။ ထုိစဥ္ က သတိျပဳမိခဲ့သည္မွာ အမႈိက္ ပုံထဲတြင္ ပလတ္စတစ္ေတြ အ ေျမာက္ျမား ရွိေနျခင္းပင္။ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ပလတ္ စတစ္ဆုိသည္မွာ အျခားေသာ အမႈိက္ေတြလို ေဆြးျမည့္ပ်က္စီး သြားဖို႔ မလြယ္ကူ။ ပလတ္စတစ္ စသည္ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ မွ ႏွစ္ေပါင္း ၁,၀၀၀ ၾကာၿပီးမွ ေဆြးျမည့္ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္သည္။ သည္ေန႔ စြန္႔ပစ္လုိက္ေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္တစ္စသည္ အေစာဆုံးသကၠရာဇ္ ၂,၄၆၈ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ေဆြးျမည့္ ပ်က္စီးသြားမည္။ သကၠရာဇ္ ၃,၀၁၈ ခုနစ္ေရာက္မွ ေဆြးျမည့္သြားသည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔မေဆြးျမည့္မည့္ ကာလအတြင္း ထုိပလတ္စတစ္ အမႈိက္မ်ားက ကမၻာေျမကို အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေပးေနလိမ့္ဦးမည္။ ထုိပလတ္စတစ္ေတြကို ေလွ်ာ့မသုံးဘဲ အခုလက္ရွိ အတုိင္းသုံးလွ်င္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေ၀ေစေတာ့မည္။ စာရင္းဇယားေတြအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးက တစ္ရက္လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂,၃၈၇ ဒသမ ၁၂ တန္ထြက္ေနသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ရွစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထြက္ရွိမည္။ ထုိအထဲတြင္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနသည္။ ႏွစ္ေတြ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်  လူဦးေရက တိုးတက္လာေနဦးမည္။ တုိးလာသည့္ လူဦးေရကလည္း ပလတ္စတစ္ေတြကို အသုံးျပဳၾကဦးမည္။ ထုိပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားက ကြယ္ေပ်ာက္သြားဖို႔ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၄,၅၀၁,၀၀၀ ၾကာသည္ဆုိေတာ့ အနာဂတ္အတြက္က မေတြး၀ံ့စရာ။ ဒါက ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းအတြက္ စဥ္းစားၾကည့္မိတာ ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ၿမိဳ႕ရြာေတြပါ ထည့္ေပါင္းလုိက္လွ်င္ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလုံးအတြက္ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္လွ်င္ ေက်ာခ်မ္းစရာေကာင္းလွသည္။

ပလတ္စတစ္ေတြ ေျမႀကီး ထဲမွာ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ သီးပင္ စားပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ရသည္ကိုလည္း ျမန္မာ့စုိက္ပ်ဳိးေရးသမားမ်ားပင္ ႀကံဳေတြ႕ဖူးေပလိမ့္မည္။ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ား စားသုံးၿပီး တိရစၧာန္မ်ား ေသဆုံးမႈေတြလည္းရွိတတ္ေသးသည္။

ပလတ္စတစ္ေတြကို ေရနံ ထြက္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္းေတြ အ သုံးျပဳကာ ထုတ္လုပ္သည္ဟု ဆို ခဲ့သည္။ ေရနံထြက္ပစၥည္းေတြက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ကာဗြန္ႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္က ထုတ္လႊတ္သည့္ ဖန္လုံအိမ္အာနိသင္ကလည္း ႀကီးမားသည္။ ေယဘုယ် တြက္ခ်က္မႈအျဖစ္ ပိုလီအီသလင္းပလတ္စတစ္ ၁ ကီလိုဂရမ္ (၆၂ က်ပ္ခဲြသားခန္႔) အသုံးျပဳတုိင္းကမၻာေျမႀကီးကို ပူေႏြးေစသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ ၆ ကီလိုဂရမ္ ထုတ္လႊတ္သည္ႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု ဆုိသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ျပန္ လည္အသုံးျပဳသည့္ (Recycle) လမ္းစဥ္ကိုအသုံးျပဳရန္ အႀကံျပဳ ၾကေသာ္လည္း တကယ့္လက္ ေတြ႕တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအ နည္းငယ္ကိုသာ Recycle ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ တုိးတက္ေခတ္မီလွပါသည္ဆိုသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စည္ပင္သာယာဌာနက စုေဆာင္း ခဲ့သည့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္အား လုံး၏ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိသာ Recycle ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (EPA) က ဆုိသည္။

 ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ပိုး ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား ထဲတြင္ BPA ဟုေခၚေသာ Bisphenol-A ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပလတ္စတစ္မွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိ ႏုိင္သည္။ ယင္းက ခႏၶာကိုယ္အ တြင္းရွိ စစ္ထုတ္ရည္ (ေဟာ္မုန္း) မ်ား ထြက္ရွိမႈကို အေႏွာင့္အ ယွက္ေပးသလို ရင္သားကင္ဆာ၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ သည္ဟု ဆုိသည္။ အ၀လြန္ေရာ ဂါႏွင့္ ဆက္စပ္မႈလည္း ရွိသည္ ဟု မွတ္သားရသည္။ ပလတ္စ တစ္ကို ႀကံဳ႕လြယ္၊ ပြလြယ္ (Flexible) ျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္း ထုတ္လုပ္ၾကသည့္ ဓာတုပစၥည္းတစ္ခု ရွိေသးသည္။ Phthalates မ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ား၊ ေရခ်ဳိးခန္းလုိက္ကာမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ေရာက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္တို႔ကို ထုပ္ပုိးသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္လည္း ေဟာ္မုန္းထြက္ရွိမႈကို ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ေစသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ရင္က်ပ္ပန္းနာျဖစ္ေစသလုိ သေႏၶသားကာလအတြင္း ယင္းဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ထိေတြ႕ပါက ကေလးငယ္ ဉာဏ္ရည္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ADHD ဟုေခၚေသာ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာဆုိင္ရာ မဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု သုေတသနမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ၿမံဳျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ Styrene ဓာတုပစၥည္းကိုမူ ပလတ္စတစ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ ေဖာ့ဘူးမ်ားတြင္ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ေဖာ့ဘူးမ်ားအပူႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္ အခါ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဓာတု ပစၥည္းျဖစ္သည္။ အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းျပႆနာ၊ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚေနေသာ ဓာတုပစၥည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္ေတြက ကုန္း ေျမေပၚမွာတင္ ဒုကၡေပးသည္ မဟုတ္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားထဲ ထိ အေရာက္ ဒုကၡေပးသည္။ Au-stralian Marine Conservation Society က ကမၻာ့ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း ပလတ္စတစ္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၆၈,၉၄၀ ေက်ာ္ေမ်ာပါေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ သည္ပမာဏက ေ၀လငါး (Blue Whales) အေကာင္ ၁,၃၀၀ ၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ကမ္း႐ုိးတန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ထဲရွိ ပလတ္စတစ္အမႈိက္အားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကုန္းေျမေပၚမွေရာက္ရွိလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရစီးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလၾကမ္းႏွင့္ လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိလာတတ္သလို လူေတြက ပစ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း ငါးစာအပင္မႊား၊ အေကာင္မႊား (Plankton) ေနရာတြင္ ပလတ္စတစ္ေတြေရာက္ လာေနသည္။ သည္အတုိင္းဆက္ သြားလွ်င္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္အေရာက္ တြင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲတြင္ ငါးထက္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္က ပိုမ်ားေနေတာ့မည္ဟု ဆုိသည္။ ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးရသည့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားမွာလည္း မနည္းလွေပ။

(၃)

ယခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (World Environment Day 2018) ကို ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုနစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လာခဲ့သည့္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ေတြမွာ ေဆာင္ ပုဒ္တစ္ခု သတ္မွတ္ကာ က်င္းပ ၿမဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အ တြက္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ‘ပလတ္စ တစ္ ညစ္ညမ္းမႈကို တုိက္ဖ်က္ ၾကစို႔ (Beat Plastic Pollution)’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ လည္း NGO အခ်ဳိ႕က ပလတ္စတစ္ ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီက ပလတ္စတစ္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့သုံးဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။ Reduce ဟုဆုိၾကပါ သည္။ မသုံးမျဖစ္သုံးရမည္ဆုိ လွ်င္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္ လည္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ပလတ္ စတစ္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳေစလုိ ပါသည္။ Reuse လုပ္ရပါမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အပိုင္းကလည္း ပလတ္စတစ္မ်ားကို အျခားတစ္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏုိင္ေရးနည္း ပညာပုိင္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ သင့္သလို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ကို အားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Recycle ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ျဖစ္ပါ သည္။

သံေယာဇဥ္မည္မွ် ခိုင္မာ တြယ္ၿငိသည္ျဖစ္ေစ မိမိအေပၚ သာမက သူတစ္ပါးအေပၚ၊ ေလာကအေပၚ ဒုကၡေပးသူတစ္ ေယာက္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို သိ ရလွ်င္ ထုိသူႏွင့္ မဆုိင္းမတြဘဲ လမ္းခဲြပစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ပလတ္စတစ္က ေန႔စဥ္ဘ၀အတြက္ အ ေရးႀကီးသလို မွီတြယ္အားကိုး စရာ ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ မိမိကိုယ္ တုိင္ေရာ၊ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားကို ေရာ ေလာကႀကီးကိုပါ ဒုကၡေပး ေနသည္မို႔ အျမန္ဆုံးလမ္းခဲြၾက ဖို႔ လုိပါသည္။ ဒီေန႔ပဲ ျပတ္ျပတ္ သားသား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္ ပါ။ လမ္းခဲြၾကစို႔ဟူ၍။   ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News