အဲကေမၻာဇႏွင့္ ေရႊျမန္မာ ေလေၾကာင္းလိုင္း အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းပ်ံသန္းမည္

အဲကေမၻာဇ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ေရႊျမန္မာေလ ေၾကာင္းသည္ ခရီးသည္လက္ ခံရရိွမႈနည္းပါးသည့္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွစက္တင္ဘာ ၃၀ရက္အထိ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းပ်ံသန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေလေၾကာင္း လိုင္းႏွစ္ခုက ေမလ ၂၈ရက္တြင္  သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ - ေညာင္ဦး - မႏၲေလး - ဟဲဟိုး - ရန္ကုန္ ခရီး စဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ - ဟဲဟိုး - ေညာင္ဦး - ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ႏွစ္ခု ကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္းပ်ံသန္းမည္ ျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပူး ေပါင္းျခင္းသည္ တူညီသည့္ ခရီး စဥ္၌ ခရီးသည္လက္ခံရရွိမႈနည္း ပါးခ်ိန္တြင္ေလယာဥ္ႏွစ္စီးေျပး ဆြဲမည့္အစား တစ္စီးသာေျပးဆြဲ သျဖင့္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ရင္ ဆိုင္ေနရသည့္ အ႐ံႈးကိုကုစားႏုိင္ ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္  ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္ ကေမလ ပထမပတ္အတြင္း ေျပာ ၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလ ေၾကာင္းလိုင္း (MNA) ႏွင့္ မန္းရ တနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔လည္း ေမလ ၁ရက္ကစတင္ကာျပည္တြင္းခရီးစဥ္ ၁၃ခု ပူးေပါင္းေျပးဆြဲရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

Top News