ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားရိွ ေက်ာင္းသား ၁၆၀ ေက်ာ္ အစိုးရသင္႐ိုးသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းတက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းအနီး တီတီစီေက်ာင္းအေဆာက္အအံုကို ျမင္ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသင္႐ုိးသင္ ျပည္ တြင္းပုဂၢလိက  ေက်ာင္းမ်ားမွ ျမန္မာအစိုးရသင္႐ုိးသင္ေက်ာင္း မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ သူ ၁၆၃ ဦးရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး က ေမလ ၃၁ ရက္၌ ေၾကညာ သည္။

 ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕တက္ ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ Plancement Test ကို ေမလ ၁၄ မွ ၁၉ ရက္အထိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ တက္ေရာက္ ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကို ေၾကညာ ခဲ့သည္။


 အစိုးရသင္႐ုိးသင္ေက်ာင္း မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ န၀မတန္း ၄၁ ဦး၊ အ႒မတန္း ၃၀ ဦး၊ သတၱမတန္း ငါးဦး၊ ဆ႒မတန္း တစ္ဦး၊ ပဥၥမတန္း ေျခာက္ဦး၊ စတုတၳတန္း ၁၆ ဦး၊ တတိယတန္း ၁၀ ဦး၊ ဒုတိယတန္း ၂၂ ဦး၊ပထမတန္း ၂၄ ဦး၊ သူငယ္တန္းရွစ္ဦးအား ေျပာင္းတက္ခြင့္ေပး ခဲ့သည္။

 ‘‘ေလွ်ာက္တဲ့သူထဲက Plancement Test ေအာင္တဲ့စာ ရင္းကို ႐ံုးမွာေၾကညာထားေပး တယ္’’ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး(ပညာ)  ေဒၚျမင့္ျမင့္ခုိင္က ေျပာသည္။

  ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသင္႐ုိးသင္ၾကားေန သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ေနရင္း အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား လည္း အက်ဳံး၀င္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းသား၏ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးအရ တက္ေရာက္လို သည့္ အတန္းတြင္ စာလုိက္ႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ တုိင္းတာႏုိင္ရန္ တက္ ေရာက္လိုေသာ အတန္းေအာက္ တစ္ဆင့္နိမ့္အတန္း၏ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းပါ ဘာသာရပ္မ်ားကို Plancement Test ေျဖဆိုရန္ သတ္မွတ္ထား သည္။

‘‘ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းေတြ ကေနဆုိ တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပဲြ ၀င္ေျဖလုိ႔မရတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေနေတာ့ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း ၿပီးတဲ့ ကေလးက ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္း သြားတက္ရတာမ်ားတယ္။ ျပည္ တြင္းတကၠသိုလ္ဆက္တက္လို႔ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းေျပာင္း ေလွ်ာက္ၾကတာ မ်ားတယ္’’ဟု အထက(၄)ဗိုလ္တေထာင္မွ အ ထက္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား မွ ျမန္မာအစိုးရသင္႐ုိးသင္ ေက်ာင္း မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ က စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ ၿပီး န၀မတန္းသို႔ တက္ေရာက္သူ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Top News