တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအမွတ္စာရင္းကို ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးမည္

ယမန္ႏွဟ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ၾကည့္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအမွတ္စာရင္းမ်ားကိုေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန(လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ)၊ ဇြဲကပင္ေဆာင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္ (၅၂) တို႔တြင္ ေျဖဆိုသူကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စားလာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံရာ၌ ေျဖဆိုသူ အမည္ႏွင့္ ခုံနံပါတ္လိုအပ္သည္။
 
‘‘စေနေန႔ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးတာနဲ႔တစ္ပတ္အတြင္းအမွတ္စာရင္းေတြကို အျမန္ဆံုး
ထုတ္ေ ပးႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အမွတ္စာရင္းလာထုတ္တာက တစ္ရက္တစ္ရက္ အင္အားအရမ္းမ်ားေတာ့ ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အရင္ႏွစ္ကထက္ ပိုအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားထားပါတယ္’’ ဟု
ေဒါက္တာသိန္းဇံကေျပာသည္။
 
အမွတ္စာရင္း ထုတ္ယူရာတြင္ အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံလႊာႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းဖိုး က်ပ္ ၄၀၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္မိနစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက လ်ာထားသည္။
 
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ) တြင္ အမွတ္စာရင္းထုတ္
ေပးရာ၌ ပြဲစားမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
 
ယခုႏွစ္တြင္ ႐ံုးတြင္း၀န္ထမ္းမ်ားက ေငြေၾကးရယူကာ အမွတ္စာရင္းထုတ္ယူေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ က်ပ္ ၄၀၀ ေပးသြင္း၍ အမွတ္စာရင္းကိုယ္တိုင္ ထုတ္ယူေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။
 
ထို႔အျပင္ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ယူသူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရရွိေစေရး အမွတ္စာရင္းထုတ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ႐ံုးအတြင္း ကပ္ထားမည္ဟု ေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာၾကားသည္။
 
၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိက်င္းပခၿ့ဲပီး ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 

Top News