ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား အဆုတ္သန္႔ရွင္းေစရန္ လိုက္နာသင့္ေသာ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အဆုတ္မ်ား မည္မွ်ပ်က္စီးၿပီလဲ ဆုိသည္ကုိ မၾကာခဏ ကုိယ္တုိင္မေတြးမိဘဲ ရွိေနတတ္သည္။

စီးကရက္ဘူးမ်ားတြင္ သတိေပးေဖာ္ျပခ်က္ ကပ္ထားေသာ္ လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သူအမ်ားစုသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ၏ တန္ျပန္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳေနေလ့ရွိသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် ျမင္ေတြ႕ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားႏုိင္ သည္။

ယခင္က ေဆးလိပ္ေသာက္ဖူးသူ (သုိ႔မဟုတ္) လက္ရွိ ေဆး လိပ္အၿမဲမျပတ္ေသာက္ေနသူျဖစ္ၿပီး အဆုတ္သန္႔ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္လုိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဆုတ္ကုိ မိမိေနအိမ္မွာပင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ယခင္က ေဆးလိပ္ေသာက္ဖူးသူျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိေဆးလိပ္ ေသာက္ေနသူမ်ားျဖစ္ေစ အဆုတ္ကုိသန္႔ရွင္းေအာင္ ထားလုိပါက ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိေရွာင္ပါ။

ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားက အဆုတ္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ကင္း စင္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ဗီတာမင္စီႂကြယ္၀ေသာ သံပရာရည္၊ နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ (သုိ႔မဟုတ္) ကရင္ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္တို႔ ေန႔စဥ္ေသာက္သုံးပါ။

ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကင္းစင္ေစေရး နံနက္စာ စားၿပီးခ်ိန္၌ မုန္လာဥနီ (သုိ႔မဟုတ္) မူလာဥနီေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။

ပုိတက္ဆီယမ္ႂကြယ္၀ေသာ ေဒါက္ခြရြက္၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊တ႐ုတ္ဆီးသီး၊ စြန္ပလြံသီးႏွင့္ ကန္စြန္းဥတို႔ကဲ့သုိ႔ အစားအစာမ်ား ပုံမွန္စားေပးပါ။

ယူကလစ္အဆီထည့္ထားေသာ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေရ ေငြ႕႐ွဴျခင္းတို႔ကုိ ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ အနည္းဆုံးျပဳလုပ္ပါ။

အသက္႐ွဴေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ႏွလုံးရပ္သြားေသာ လူနာကုိ ေရွးဦးသူနာျပဳစုသကဲ့သို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အကူအညီျဖင့္ ရင္ဘတ္ကုိဖိေပးပါ။

သုိ႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီးေနာက္ ပန္းေရာင္သန္းေသာ နဂုိပုံစံအဆုတ္မ်ိဳး ရာႏႈန္းျပည့္ျပန္ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိထား ပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုတ္ထိခုိက္မႈကုိ အတိုင္း အတာအခ်ိဳ႕အထိသာ ျပန္ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ထားသင့္သည္။

အဆုတ္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ ျပန္ေကာင္းမြန္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ  သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အဆုတ္ ပ်က္စီးမႈ အတုိင္းအတာေပၚတြင္ မူတည္သည္။      

—Ref: TOI

More in News Section

Top News