မႏၲေလးတုိင္းတြင္ မိုးရာသီစိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရမည့္လ်ာထားခ်က္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္ဟုဆို

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားကုိ ထုတ္ေခ်းရမည့္ မိုးရာသီစိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ  လ်ာထားခ်က္ထက္ ေလ်ာ့နည္းမည့္ အလားအလာရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္မွ တုိင္းမန္ေနဂ်ာဦး၀င္း ျမင့္က ဆုိသည္။

မုိးရာသီ ဘဏ္ေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းရန္ လ်ာထားၿပီး ေမလကုန္ထိ က်ပ္သန္း ၄,၃၀၀ေက်ာ္သာ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ပမာဏသည္ စတင္ထုတ္ေခ်းသည့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း လ်ာထားပမာဏ၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သာ ရွိသည္။

‘‘ေတာင္သူမ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ႀကီးေတြက တက္မလာတာ ေၾကာင့္လည္း နည္းေနတာျဖစ္ ႏုိင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘဏ္ခဲြတုိင္းကို ျမန္ျမန္ထုတ္ေခ်း ႏုိင္ဖို႔ ပိတ္ရက္မရွိ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတယ္’’ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ဆုိသည္။

မုိးရာသီဘဏ္ေခ်းေငြ ထုတ္ ေခ်းျခင္းကို ဇြန္လကုန္ေနာက္ဆုံး ထားေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ျခင္းကို ယခုႏွစ္မုိးရာသီေခ်း ေငြက စတင္၍ သုံးဦးအစုအဖဲြ႕အလုိက္ ေခ်းသည့္စနစ္မွ တစ္ဦးခ်င္း ေခ်း သည့္စနစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

 ‘‘ေခ်းေငြကို တကယ္ျပန္ ဆပ္တဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြမနစ္နာေစရေအာင္၊ ေခ်းေငြ အေႂကြးက်န္ေတြ ေလ်ာ့ နည္းေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ နဲ႔စနစ္ကို ေျပာင္းလုိက္တာ။ ဒီလုိ ေျပာင္းတာကလည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အ ရင္ကတည္းက ၁၀ ဦးအစု၊ ငါး ဦးအစု၊ သုံးဦးအစု တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့လာခဲ့တာ’’ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ထုတ္ေခ်းေပးသည့္စနစ္ ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ပုံစံ(၇)မူရင္း အေပါင္ထားရျခင္း ကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူဦးျမင့္လြင္က ဆုိသည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေခ်း ေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ဘဏ္ ေခ်းေငြကို ၂၀၁၇ မုိး စပါးေခ်းေငြကစတင္၍ စပါးတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခဲြ၊ အျခားစိုက္ပ်ဳိး သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ၊ အေစ့ ထုတ္ေျပာင္း၊ ဆီမုန္ညင္းႏွင့္ ဂုန္ ေလွ်ာ္စုိက္ခင္းမ်ားအတြက္ တစ္ ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ၊ ခ်က္ ႀကံစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ တစ္ဧက လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း ထုတ္ေခ်း သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက အျခားစိုက္ ပ်ဳိးသီးႏံွမ်ားကို တစ္ဧကက်ပ္ႏွစ္ ေသာင္းခဲြသာ ထုတ္ေခ်းရာ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုး ေခ်းေပးခဲ့သည္။

 ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ မုိးႀကိဳ၊ မိုးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုံးႀကိမ္ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းေနၿပီး ျပန္ဆပ္ရမည့္ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ေသာ ေတာင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆပ္ရန္ သုံးႀကိမ္တုိင္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ရမ္းကပ္၍ေလလံပစ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ အက္ဥပေဒမ်ားအရ တုိက္႐ုိက္တရားစဲြဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူသည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ  ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ား အ တြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မုိးရာသီ ဘဏ္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္းတစ္သိန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီးလက္ရွိျပန္လည္ ေကာက္ခံရရွိမႈ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာ  ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

More in News Section

Top News