ျမန္မာလုပ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ စက္႐ံုကို ထိုင္းအစိုးရပိတ္သိမ္းသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္

 ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္ မာလုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ေန ေသာ စက္႐ံုကိုထိုင္းအစုိးရက ပိတ္သိမ္းသျဖင့္ အလုပ္သမား မ်ားက ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း  ထိုင္းႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ံုးမွ အလုပ္သ မားသံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦး က ေျပာသည္။

ျမန္မာလုပ္သား ၇၅၀ ခန္႔ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းအပိုထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ ထိုင္းအစိုးရက ဇြန္လ ၁ရက္ တြင္ ပိတ္သိမ္းၿပီးတရားစြဲဆိုထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္ သမားေတြနဲ႔ လိုက္ေတြ႕ေနတယ္။  အခုအလုပ္သမား ၃၅၀ နဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ၿပီးၿပီ။  အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ျပန္ရွာေပးဖို႔လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါတယ္’’ ဟု ဦးစန္းေမာင္ ဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါစက္႐ံုသည္ ပတ္ ၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ဓာတုေဗ ဒအဆိပ္သင့္ေစသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္၍ယင္းစက္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေန ျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာလုပ္ကိုင္ ပါက ကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္ ေပၚေစသည္အထိေဘးအႏၲရာယ္ ရွိေၾကာင္း ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ား က ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားအေရး ကူညီေပးေန သူ ကိုစိုးလင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ ပိုင္းရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားလုပ္ ကိုင္ေနေသာ သစ္စက္အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းမႈျဖစ္ပြားေန၍ ယင္းသစ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ရာခ်ီေသာ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားလည္း အလုပ္လက္ မဲ့ျဖစ္ေနသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ သစ္စက္႐ံု၊  အလုပ္႐ံုမ်ားသည္ အမွာက်ဆင္းျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္အလုပ္မမွန္၊ ေငြမမွန္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန၍ လုပ္ခၾကန္႔ၾက ျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ား တိုင္ၾကားလို ပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆ၀ါဒီကန္႐ံုးသို႔ ဦးစြာတိုင္ၾကား ရန္ျမန္မာသံ႐ံုး အလုပ္သမားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္ မတီကေမလ ၂၇ရက္တြင္ထုန္ ျပန္သည္။

More in News Section

Top News