တႏုိင္းၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ားကို အစိုးရက ဆန္အိတ္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့

တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Kachin State Government Office)

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္း ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ားကို ဆန္အိတ္ သံုးရာေက်ာ္အပါအ၀င္ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ လူကယ္ျပန္ ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္ နယ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ 


ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး ေဒါက္တာေဂ်ေကာ့ဘူ၊ ျပည္ နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သင္းလြင္တို႔ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕ သည္ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ စစ္ေရွာင္ မ်ားေနထိုင္ေသာ တႏုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ တႏုိင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ ယာန္ (KBC) သို႔သြားေရာက္ခဲ့ သည္။ 

ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ားကို ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕က ဆန္အိတ္ ၁၁၀ ေက်ာ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္ေဘး အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနက ဆန္အိတ္ ၁၂၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တႏုိင္း KBC ေက်ာင္း၀င္းရွိ စစ္ေရွာင္မ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ဆန္ အိတ္ ၁၂၀  ေက်ာ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး ၀ါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘး တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္  ေဒသခံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိ ေၾကာင္း တႏုိင္းျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္း လင္းဦးက ေျပာသည္။ 

သို႔ရာတြင္ တႏုိင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေရွာင္မ်ား အေနျဖင့္ တရား၀င္စစ္ေဘးဒုကၡ သည္စခန္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရ၍ ေန ထိုင္ေရးအခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး အ ကူအညီရရွိမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္တႏုိင္း ၌ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား တရား၀င္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳရန္ ဦးလင္းလင္းဦးက ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ စာျဖင့္ တင္ျပေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ 

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ခရစ္ယာန္အသင္း ေတာ္မ်ား အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေန ထိုင္ေနရ၍ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳေရး အခက္အခဲမ်ား ႀကီးမားစြာရင္ ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တ ရား၀င္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား အျမန္ ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေတာင္းဆို ေၾကာင္း ယင္းစာတြင္ပါရွိသည္။ အဆိုပါ စာကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ မိတၱဴေပးပို႔ခဲ့ သည္။

More in Politics Section