မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းႀကီးေလးခုတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပဳျပင္မည္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ သက္ တမ္းၾကာျမင့္ေနေသာ ေစ်းႀကီး ေလးခုတြင္ ပ်က္စီးေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္၌ ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း ျပင္ဆင္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေစ်းမ်ားသည္ ျမနႏၵာေစ်း၊ ဆရာ စံေစ်း၊ စက္မႈ (၁) ေစ်းႏွင့္ တံခြန္ တိုင္ေစ်းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းႏွင့္ သားသတ္ဌာနမွဴး ဦးခင္ေအာင္ ကေျပာသည္။

‘‘ရာသီဥတုေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေနတဲ့ အမုိးေတြ၊ ၾကမ္းခင္းေတြ ျပင္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရစီးေရလာ ေကာင္းေအာင္ ေရေျမာင္းစနစ္ ေတြလည္း ျပင္သြားမယ္’’ ဟု ၎ ကဆိုသည္။

 မႏၲေလး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ရွိ ေစ်းမ်ားကို ပ်က္စီး ခြၽတ္ယြင္းမႈအေပၚ မူတည္၍ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အလိုက္ ျပဳျပင္ေန ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ အတြင္း ကုန္စည္ႏွင့္ စားေသာက္ ကုန္မ်ား ေရာင္းသည့္ ေစ်း ၄၉ ခု ရွိသည္။

More in News Section

Top News