ေရႊပိႆာခ်ိန္ ေျခာက္ရာေက်ာ္ကို မိုးထိမိုးမိကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ေပးသြင္းထားဟု ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျပာၾကား

၎တို႔ကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆို

 မိုးထိမိုးမိေဒသရွိ ေဒသ ခံတိုင္းရငး္သား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ၎တို႔ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊပမာ ဏမ်ား ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္၍ ေရႊ ဆက္လက္တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္ အမ်ိဳး သားႀကီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ အထိ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေရႊစင္ ၆၀၇ ပိႆာ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္၍ ၎ တို႔ကို ဆက္လက္တူးေဖာ္ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ေတာင္းဆိုသည္။

‘‘တိုင္းရငး္သားလုပ္ငန္းရွင္ ေတြရဲ႕ ေရႊက်င္းကေန ႏုိင္ငံေတာ္ ကို ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊစင္ပမာဏ ကို အမ်ိဳးသားႀကီးပြား တိုးတက္ ေရး ကုမၸဏီကို ေပးသြင္းထားပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းခဲ့ေပမယ့္ ကုမၸဏီက အလြဲသံုးစား လုပ္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ ပါဘူး။ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ မသမာတဲ့ လုပ္ရပ္တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္း ခံလိုက္ရေတာ့ တိုင္းရင္းသားလုပ္ ငန္းရွင္ေတြမွာ အေႂကြးေတြ တစ္ပံု တစ္ပင္နဲ႔ က်န္ခဲ့ရတယ္။ ႐ိုး႐ိုး သားသား သတ္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္း အခြန္ကို ကုမၸဏီကတစ္ဆင့္ေပး သြင္းခဲ့ရသူေတြ နစ္နာပါတယ္’’ ဟု မိုးထိမိုးမိေဒသရွိ ေဒသခံတိုင္း ရင္း သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေကာ္မ တီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္ အႀကီး စားေရႊတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရခဲ့ ေသာ အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတိုး တက္ေရး ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရာ ေဒသခံတိုင္းရင္း သား ကုမၸဏီ ၂၉ ခုက တစ္စုလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ျဖင့္ ၃၅ စု ထည့္ဝင္ထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ ေမလတူးေဖာ္ခြင့္ပိတ္ သိမ္းခံရခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ထား ေသာ ပမာဏအက်ိဳးအျမတ္ သ ေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ၿပီး ၎တို႔ေပးသြင္းရ မည့္ ေရႊစင္ပမာဏကို အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီသို႔ ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္ၫြန္႔ဦး ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတိုးတက္ ေရး ကုမၸဏီသည္ မိုးထိမိုးမိေဒသ တြင္ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္ရန္ ၂၀၁၁ က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊ ေႂကြးက်န္မ်ား ေပးသြင္းျခင္းမရွိ ၍ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္၌ အစိုးရက ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ ေရး ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါ ရီလကုန္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေရႊပမာဏ ၃,၅၁၅ ပိႆာရွိၿပီး အစိုးရထံ ေရႊစင္ ၃၃၈ ပိႆာ ေက်ာ္သာ ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊အ ဆိုပါပမာဏသည္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပးသြင္းထား သည့္ ပမာဏ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ သာရွိေၾကာင္း ကႏၲာရစိမ္း ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးစိုင္းဝင္းျမင့္က ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိပိတ္သိမ္းထားသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသခံ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေရႊလုပ္ ကြက္မ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပန္ လည္လုပ္ကိုင္လိုၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ကုမၸဏီက က်ခံ ၍ ထြက္ရွိေသာ ေရႊ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းကာ လုပ္ကိုင္လိုသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က်င္းေတြ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရမယ္ဆိုရင္ အစိုးရကို တစ္ႏွစ္ ေရႊပိႆာ ၁၅၀ ေလာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါမယ္’’ ဟု ဦးတင္ၫြန္႔ဦးက ဆိုသည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္ အမ်ိဳး သားႀကီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သတ္မွတ္ပမာ ဏေပးသြင္း၍ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္း သားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီေအာက္၌ လုပ္သားႏွစ္ ေထာင္ခန္႔ႏွင့္ မွီခိုသူ သံုးေထာင္ ခန္႔ရွိၿပီး ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းခံထားရ၍ စားဝတ္ေန ေရး အခက္ႀကံဳေနရကာ အဆိုပါ လုပ္သားမ်ားကို လစာအျပည့္ အ ဝ ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ အလုပ္သ  မားခံု႐ံုးသို႔ တိုင္ၾကားခံရမႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း ၎လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရ၍ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ား ပ်က္စီးေနၿပီး ယင္းေရႊလုပ္ကြက္မ်ား အတြက္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက က်ပ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရသည္ဟု ဆြတ္မိုင္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ ဦလွဝမ္က ေျပာၾကား သည္။ မိုးထိမိုးမိေဒသ ေရႊလုပ္ ကြက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ ႀကီးဆံုး ေရႊမိုင္းတြင္းျဖစ္ၿပီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။

More in News Section

Top News