ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသံုးေနရာဝင္ၿပိဳင္မည္ဟု ဥကၠ႒ဦးသုေဝေျပာ

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)က ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္သံုးေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးသု ေဝက ေျပာသည္။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ေတာ့ ရွိတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ ျပည္သူ လက္ခံႏိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသုေဝက ေျပာသည္။ 

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးသု ေဝဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(ျမန္မာ)သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၂ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ က က်င္းပ သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)က မဲဆႏၵနယ္ေလးခု၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အႏုိင္ရရွိျခင္းမရွိေပ။ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စုစုေပါင္းလစ္ လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာစီ၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ေနရာ ပါဝင္သည္။ 

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ အဓိက အတုိက္အခံပါတီျဖစ္လာသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အျခားႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၌ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)လည္း ပါဝင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈရွိမည္မဟုတ္ဟု ဦးသုေဝက ေျပာသည္။ ‘‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာ့မရွိဘူး။ အစုအဖြဲ႕ေတြ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ တ ကယ့္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်ေတာ့ မွပဲ သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔ သူရွိလာ မွာေပါ့’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

ဦးသုေဝသည္ ေက်ာင္းသား ဘဝတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒီမုိ ကရက္တစ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ ဝန္ယူၿပီး ဖဆပလလူငယ္အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တြင္လည္း အလုပ္အမႈ ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သံုး ႀကိမ္စလံုး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သာ္ လည္း တစ္ႀကိမ္မွ်အႏုိင္မရခဲ့ေပ။ 

More in Politics Section

Top News