က်ိဳက္ထီး႐ိုးေဂါပကအဖြဲ႕သစ္တြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါေတာ့ဟုဆို

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ ကို မၾကာမီအသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ရာတြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံက ေျပာသည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီ ေဂါပက စည္းမ်ဥ္းအရ ေဂါပကမ်ားေရြး ခ်ယ္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ ေပးအပ္သူႏွစ္ဦး၊ ျပည္နယ္သာ သနာေရးမွဴး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ေန ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွစ္ဦးႏွင့္ ေဂါပက အဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္မည့္ ေဂါပကႏွစ္ ဦး စုစုေပါင္းခုနစ္ဦး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးဇံက ဆိုသည္။

ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ကို ယခုလက္ရွိ ၁၅ ဦး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္တစ္ ဦးက ဆိုသည္။

‘‘အခုျပန္ဖြဲ႕မယ့္ ေဂါပက အသစ္အဖြဲ႕ထဲမွာ လက္ရွိပါေန တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ (ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္)နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြမပါေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မပါေတာ့လဲဆိုေတာ့ နဂိုက အ ေရးအေၾကာင္းေပၚလာလို႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က ဝင္လုပ္ရတယ္။ ဟို တုန္းက အေရးအေၾကာင္းရွိလို႔ ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုက ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္အရ ဝင္လုပ္ရတယ္။ အခု ေဂါပကအဖြဲ႕ရဲ႕လူေဟာင္း ေတြက ျပန္ေရြးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကား သည္။

ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ကို က်ိဳက္ ထီး႐ိုးေတာင္ဖြင့္ရာသီမေရာက္မီ ျပန္ဖြဲ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ေဂါပကအဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား ရက္ ၃၀ အတြင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရး အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးဇံက ဆိုသည္။

 ယခု ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေဂါပက(ယာယီအ ဖြဲ႕)ကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ခန္႔အပ္သည့္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ အသစ္ ၁၅ ဦးအနက္ ၁၁ ဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သာသနာ ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သူ မ်ားျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရကေလးဦး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထား သည္။

More in News Section

Top News