ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ေဒသသံုးခုကို ဦးစားေပးခရီးစဥ္ ေဖာ္ထုတ္မည္

တနသၤာရီတုိင္း၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္တုိ႔ကို ဦးစားေပးခရီးစဥ္ ေဒသအျဖစ္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။


‘‘ဦးစားေပးခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေနနဲ႔ အခု ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ ခရီးစဥ္ေဒသသံုးခုကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ခရီးသြား က႑ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သက္ ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းအစိုးရ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးတင့္ သြင္က ေျပာသည္။

 အဆုိပါ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပးအေနျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ထား ၿပီး နံပါတ္ (၂) ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္နံပါတ္ (၃) ကယားျပည္နယ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီျဖင့္ ေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

‘‘အခုေဖာ္ထုတ္မယ့္ ေဒသ သံုးခုစလံုးဟာ ႏုိင္ငံတကာက ခရီး သြားေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ ေနၿပီး သြားလာဖို႔ ခက္ခဲေနေသး တဲ့အတြက္ အေရာက္နည္းေနတဲ့ ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသ ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ဦးစားေပး ခရီးစဥ္ေဒသေတြအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးမယ္ဆုိရင္ ခရီးသြားက႑အ တြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္လာႏိုင္ ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာင္း ေနာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ထင္ရွားသည့္ ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ဦးစားေပးခရီး စဥ္ေဒသမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအ ျပင္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈ အေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ မမွန္မကန္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။