ခရီးသြားဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရခုိင္ေဒသခံမ်ားအား သင္တန္းေပးမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ခရီးသြား က႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအ ျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ သမားအဖြဲ႕ (ILO)ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေဒသခံမ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MYF) အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္သိန္း ကုိကေျပာသည္။


‘‘ILO ကေန ရခုိင္ေဒသနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေပးရ မလဲဆုိတာကုိ MTF နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ေတာ့ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္မွာ စက္မႈလက္မႈေက်ာင္းသုံး ခုရွိတဲ့အတြက္ ဟုိတယ္နဲ႔ခရီးသြား က႑မွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသခံ ေတြကို လုိအပ္တဲ့သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈ ေတြျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦး ၾကည္သိန္းကုိက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ဇြန္လ ပထမပတ္အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သုိ႔ ေသာသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်မည္ကုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႐ုိးရာလက္မႈအ တတ္ပညာအသင္းႏွင့္ပူးေပါင္း ကာ ေဒသခံမ်ားအားကားတာယာ အေဟာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္လက္မႈ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ကာ ေရာင္း ခ်ႏုိင္ေစရန္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ေဒသခံေတြကုိ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းရေအာင္ ကား တာယာအေဟာင္းေတြကုိ ေရပုံး တို႔၊ ဖိနပ္တို႔အဲဒါေတြပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ လုပ္ၿပီး ေရာင္းလုိ႔ရေအာင္လုပ္ ေနပါတယ္။ သင္တန္းေပးမယ္၊ ျပန္ေရာင္းလု႔ိရေအာင္ လုပ္မယ္’’ ဟု ဦးၾကည္သိန္းကုိကေျပာၾကားခဲ့ သည္။